skoljobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Herrängens skola är en kommunal F-6 skola i Älvsjö, Stockholms stad. Idag går det ca. 650 elever på skolan. Skolan är belägen i ett lugnt och fridfullt villaområde med närhet till skog, sjö och lummiga parker.

På Herrängens skola har eleverna god måluppfyllelse, höga betyg och goda resultat på nationella prov. Lärare och pedagoger har höga förväntningar på eleverna och vårdnadshavarna har höga förväntningar på skolan. Herrängens skola har kompetent personal, stabilt elevunderlag och ett nära samarbete med vårdnadshavarna samt utvecklad samverkan mellan skola och fritidshem.

Arbetsbeskrivning

Som speciallärare/lärare med inriktning mot läs- och skrivutveckling kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam. I teamet ingår rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger och speciallärare, skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska.

Vi bedriver just nu ett utvecklingsarbete inom elevhälsoarbetet med målet att arbeta mer främjande och förebyggande. Dina arbetsuppgifter kommer främst handla om att ge speciallärarstöd i elevernas läs- och skrivutveckling enskilt och i grupp.

I uppdraget ingår att ha ett nära samarbete med andra pedagoger och stödja dem i sitt arbete. Du är behjälplig i arbetet med kartläggningar av pedagogiska utredningar samt åtgärdsprogram.

I uppdraget ingår att driva ett inkluderande förhållningssätt där eleverna i möjligaste mån får stöd inom klassens ram. Vi vill ha en lärmiljö anpassad och tillgänglig utifrån elevernas behov.

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad lärare med speciallärarexamen alt likvärdig speciallärarkompetens förvärvad genom utbildning och/eller erfarenhet.

Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med elever som har dyslexi och språkstörning, samt kunskap om samt vana av att använda digitala hjälpmedel i undervisningen. Det är meriterande om du har kompetens även inom matematikundervisning, men ej ett krav.

Uppdraget ställer krav på god kännedom om och erfarenhet av arbete med kompensatoriska hjälpmedel och förmåga att hjälpa elever att hitta strategier för sitt lärande.

Speciallärare inriktning mot läs- och skrivutveckling till Herrängens skola

Regioner
Utgår

2019-08-02

Ansök nu

Dela detta jobb