skoljobb.se

Speciallärare / Lärare till Kvarnbackaskolans grundsärskola

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-10-30

Ansök nu

Speciallärare / Lärare till Kvarnbackaskolans grundsärskola

Arbetsplatsbeskrivning

Vår verksamhet växer och nu behöver vi rekrytera en ny lärare till grundsärskolan!

Kvarnbackaskolan är en kommunal skola som ligger i norra Stockholm, nära Kista centrum. Vi har goda resultat med välfungerande rutiner och strukturer. I skolan går det ca 320 elever, var och en med sina erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6, samt grundsärskola åk F-6. Skolan har fritidsverksamhet för elever i de yngre åldrarna samt öppen fritidsverksamhet för de äldre eleverna. Elevunderlaget består av elever från närområdet i Kista och Husby. Vi arbetar språkutvecklande i hela skolan utifrån ett genrepedagogiskt förhållningssätt som genomsyrar all undervisning. Dessutom arbetar vi mycket med digitala verktyg. Samtliga elever har tillgång till en egen iPad. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och alla ska kunna känna sig sedda och inkluderade. All personal arbetar därför utifrån positivt beteendestöd (PBS), med målsättningen att öka trivsel och skolmotivation för alla elever. Vi arbetar inkluderande med våra elever och flera av våra elever i grundsärskolan är inkluderade i grundskolans klasser och ditt uppdrag innebär bl.a. att du arbetar både i grundsärskolan men också samarbetar med grundskolans personal. Det är god stämning bland personalen och attityden präglas av ett stort kollegialt engagemang.

Arbetsbeskrivning

Som undervisande lärare ansvarar du för planering, undervisning och dokumentation och i samarbete med barnskötare, elevassistenter och andra lärare genomföra en bra verksamhet i skolan utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du samarbetar med andra pedagoger, lärare och elevassistenter mot elevernas och skolans mål. Du arbetar för att öka kvalitén i verksamheten genom att aktivt bidra med egen kunskap i arbetslaget. Vi arbetar bla med :

• Struktur i miljön TEACCH. Visuella hjälpmedel.

• PECS Picture Exchange Communication System

• AKK: tecken som stöd • Sociala berättelser och serie samtal.

• ABA/ TBA Applied behavior analysis - Tillämpad beteende analys principer.

Grundsärskolan har en genomarbetad och enhetlig struktur, god kompetens inom autism samt välutbildade pedagoger. Datorer, I-pads, dokument-kamera och interaktiv tavlan är några av de verktygen vi använder i undervisningen. Skolan arbetar utifrån ett inkluderande synsätt där en del elever är helinkluderade i grundskolans klasser medan andra deltar i grundskolan utifrån förmåga och behov. Vi har gemensamma fritidshem för grundskola och grundsärskola.

Kvalifikationer

  • Speciallärare med inriktning mot grundsärskolan eller motsvarande högskoleutbildning
  • Erfarenhet av arbete med alternativ kompletterande kommunikation är meriterande samt erfarenhet av IF och NPF.         
  • Erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov
  • Vara en kreativ och flexibel person med god förmåga att samarbeta
  • Goda kunskaper inom IKT.
  • Förmåga till självständigt arbete med eleven i fokus
  • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Erfarenhet krävs.

Dela detta jobb

Speciallärare / Lärare till Kvarnbackaskolans grundsärskola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen