skoljobb.se

Speciallärare med eventuellt försteläraruppdrag till Kvarnbackaskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-04-21

Ansök nu

Speciallärare med eventuellt försteläraruppdrag till Kvarnbackaskolan

Arbetsplatsbeskrivning
Kvarnbackaskolan är en kommunal skola som ligger i norra Stockholm nära Kista centrum. Vi har goda resultat med välfungerande rutiner och strukturer. I skolan går det ca. 320 härliga och unika elever, var och en med sina egna erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6 samt grundsärskola åk F–4. Skolan har fritidshemsverksamhet för elever i de yngre åldrarna, samt en öppen fritidsverksamhet för de äldre barnen. Elevunderlaget består av barn från närområdet i Husby och Kista., Vi arbetar språkutvecklande i hela skolan utifrån ett genrepedagogiskt förhållningssätt som ska genomsyra all undervisning. IKT är en naturlig del i all undervisning. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt där alla känner sig sedda och inkluderade. Därför har all personal utbildas i positivt beteendestöd i skolan (PBS), med målsättningen att öka trivsel och skolmotivation för alla på skolan. Personalen på Kvarnbackaskolan har hög kompetens och ett stort engagemang för våra elever. Det är en god stämning bland personalen och den präglas av ett stort kollegialt engagemang

Arbetsbeskrivning
Vi söker en behörig speciallärare med inriktning grundläggande läs- och skrivinlärning samt kompetens i matematik mot de lägre åldrarna. Du kommer att arbeta tillsammans med skolans övriga två speciallärare/specialpedagoger och inventera och möta upp de behov som finns på skolan. Ni ingår i arbetslaget Elevhälsa tillsammans med skolpsykologen, skolsköterskan, kuratorn och skolans logoped.

Kvalifikationer
Har du alltid elevernas bästa i fokus och har höga förväntningar på deras kunskapsutveckling? Har du en god förmåga att röja hinder som uppstår i lärandet och ett stort intresse att utveckla en tillgänglig lärandemiljö utifrån elevernas olika behov och förutsättningar? Är ditt svar ja, då är du välkommen att söka tjänsten hos oss! Det är en fördel om du är behörig att undervisa i årskurserna 1-6, samt ifall du har kompetens i SvA, eftersom majoriteten av våra elever startar sin skolgång med svenska som andraspråk. Vidare har du även en förmåga att skapa ett gott inlärningsklimat samt främja elevernas sociala utveckling Dina IT-kunskaper är goda och du arbetar med interaktiva verktyg och dokumentation som en självklar del i undervisningen. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift krävs för tjänsten. Som förstelärare är det viktigt att du är väl förtrogen med styrdokumenten och den pedagogiska forskningen. Du följer med i skol- och samhällsdebatten och trivs med att föra dina kunskaper och insikter vidare till andra. Du har en mycket god samarbetsförmåga och ett starkt intresse av att arbeta i lärarlag.

Övrigt
Vi söker också en Förstelärare med inriktning specialundervisning och där möjligheten finns att vi får interna ansökningar. Till den tjänsten är det viktigt att du är väl insatt i aktuell skolforskning och har dokumenterad erfarenhet av att leda andra lärare för ett gemensamt mål. Förstelärarens uppdrag kommer att vara att samordna skolans specialpedagogiska insatser så att de elever som har de största behoven också får tidigt och relevant stöd. Skolans förstelärare bildar den Pedagogiska Utvecklingsgruppen, som tillsammans med skolledningen har ett ansvar att driva skolutvecklingen framåt på Kvarnbackaskolan.

Skolan har en stor del elever som läser enligt grundsärskolans läroplan (f.n. 30 st elever) och ett intresse för att se hur samverkan mellan skolformerna kan se ut är ett stort plus.

 

Dela detta jobb

Speciallärare med eventuellt försteläraruppdrag till Kvarnbackaskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen