skoljobb.se

logo

Speciallärare/Specialpedagog

Regioner
Utgår

2022-06-29

Ansök nu

Speciallärare/Specialpedagog

Om jobbet

Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet.

På Västerholm ska vi ha en högkvalitativ undervisning i en trygg och stimulerande skolmiljö. Vi har höga förväntningar på våra elever där vi genom stort engagemang och ansvarstagande i alla situationer skapar möjlighet för alla att nå sin fulla potential och lära för livet, såväl kunskapsmässigt som socialt och kreativt.

Du som lärare:

  • är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov

  • har en positiv människosyn med höga förväntningar på eleverna och tror att alla kan lyckas

  • tror på det relationella förhållningssättet

  • tar tillvara på elevernas intressen och nyfikenhet

  • tar ansvar och du tycker det är roligt att fortsätta växa i din lärarroll

Du kommer att arbeta verksamhetsöverskridande från årskurs 1-9. I ditt arbete ska du vara med och utreda behov, planera åtgärder och metoder så att eleverna på bästa sätt kan tillgodogöra sig undervisningen. I ditt pedagogiska ledarskap är du tydlig, kreativ och stimulerande och trygg med användandet av digitala hjälpmedel.

Du är en del av skolans elevhälsoteam där rektor, biträdande rektorer, speciallärare/specialpedagoger, kuratorer, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare deltar. Ni har tillsammans ansvar för arbeta främjande, förbyggande och stödjande för samtliga elever men även riktade insatser. Du tillsammans med de andra speciallärarna ansvarar för att ha en överblick över verksamhetens specialpedagogiska behov och var resurser ska läggas. Specialpedagogiska teamet har även till uppgift att handleda och stötta lärare och fritidshemspersonal i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Speciallärarna ansvarar även för att hålla i ESM (elevstödsmöten) tillsammans med arbetslagen där kurator deltar.

Västerholm är en grundskola för barn från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan ligger omgiven av grönska och med en egen skolgård. Vi ser årsarbetslagen som en central del i verksamheten där den specialpedagogiska organisationen fungerar som ett stöd till elever och pedagoger och agerar efter behoven i verksamheten. Vår vision är att vara en skola för alla! Trygghet, ansvar och kunskap är vår kompass på kunskapens resa.

Tjänsten startar 15 augusti eller enligt överenskommelse.

Intervju och tillsättning av tjänsten sker fortlöpande.

Om anställningen

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Var ligger arbetsplatsen?

Vårbergsvägen 41-43

12747 Skärholmen

Arbetsgivaren

Västerholms Friskola AB

http://www.vasterholm.se

Kontakt

Dela detta jobb

logo
Speciallärare/Specialpedagog

Västerholms friskola AB