skoljobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Årstaskolan är en växande F-9 skola med 980 elever och 155 medarbetare. Vår uttalade ambition är att vara en bra skola för alla elever som går hos oss, med utgångspunkt i deras förutsättningar och behov. Vi är och vill vara en skola med en varm atmosfär samt systematik, innovation och kreativitet i fokus. Skolan har en medarbetargrupp med hög kompetensnivå och ett väl utbyggt elevhälsoteam som tar avstamp i ett tvärprofessionellt synsätt samt att elevhälsan startar i klassrummet. Årstaskolan har ett välutvecklat digitalt ekosystem som erbjuder mycket goda digitala möjligheter som stöd för pedagogiska idéer. vi har 1-1 i 4-9 (iPad) och 1-2 i F-3 (iPad) samt ett nyutrustat makerspace. Våra prioriterade områden är systematiskt kvalitetsarbete och goda studieresultat.

Arbetsbeskrivning

Som speciallärare har du en god förmåga att anpassa undervisningen utifrån alla elevers olika behov, förutsättningar och sätt att lära. Varje elev är unik och din uppgift som speciallärare är att kunna erbjuda eleverna strategier, verktyg och handledning för att elevernas förutsättningar att nå målen ska öka. Vi vill även att du har goda ledaregenskaper och förmåga att skapa goda relationer till kollegor, elever och vårdnadshavare. Du kommer att ingå i elevhälsans arbetslag där du samarbetar med andra professioner för elevernas bästa. Du ansvarar för din egen kompetensutveckling för att utvecklas i ditt arbete. Du bedömer effekten av olika undervisningsstrategier och anpassar din undervisning därefter.

Kvalifikationer

Du har en personlig mognad, är självgående och stabil. Vi skattar din samarbetsförmåga och relationsskapande förmåga högt. Du har en värme och ett tydligt ledarskap gentemot eleverna.

Övrigt

Vi söker i första hand en speciallärare som har ämneskompetens att undervisa i både matematik och svenska för elever på låg- och mellanstadiet.

Dela detta jobb