skoljobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Gullingeskolan, "den lilla skolan för elever med stora drömmar", satsar på kvalitet i undervisningen för att ge våra elever största möjliga chans att lyckas i studierna och som unga människor. Det är självklart för oss att inrikta oss på ett språkutvecklande arbetssätt, inkludering och värdegrundsarbete. Gullingeskolan är en dynamisk skola som präglas av höga förväntningar på elever och personal. Här samlas många olika kulturer för att lära av och med varandra. Vi är en F-6 skola med ca 300 elever och omfattas dessutom av grundsärskola samt fritidshem. Vi ligger centralt beläget i Tensta, nära kommunikationer. På promenadavstånd finns skogar och ängar med bland annat Järvafältet, Eggeby gård, Spånga by, Spånga IP och Tensta simhall som vi använder i vår undervisning. Vår engagerade och kompetenta personal ser det kollegiala lärandet som en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet för att ge våra elever en hög kunskapsutveckling. Skolans förstelärare bedriver tillsammans med skolledning ett utvecklingsarbete kring social, digital och pedagogisk utveckling för all personal.

Arbetsbeskrivning

Vill du bli en av våra åtta förstelärare som tillsammans med skolledningen arbetar i en miljö där det kollegiala lärandet och samarbete värdesätts högt? Vår skola befinner sig i stark utveckling och vi söker nu en ny kollega till en förstelärartjänst med uppdrag inkludering. Förutom ordinarie specialläraruppgifter som undervisning, ingår stöd och handledning till kollegor med förslag på anpassningar samt arbete i skolans elevhälsoteam. Som förstelärare samarbetar du med skolans övriga förstelärare och skolledning i skolans pedagogiska utvecklingsgrupp (PUG) för att öka elevernas måluppfyllelse.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad speciallärare samt uppfyller Skolverkets krav för förstelärare:

Är behörig och legitimerad lärare

Kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.

Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Är av huvudmannen bedömd som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Du har uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare. Genom systematisk och strukturerad dokumentation har du visat att du:

Har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.

Kan synliggöra elevernas lärande och resultat har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling.

Skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.

Utvecklar din praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling.

I rollen som förstelärare är det viktigt att du har förmågan att leda, engagera och motivera din omgivning. Att samordna grupper och fungera som en referenspunkt för andra kommer naturligt för dig.
För dig är det kollegiala lärandet en självklar del i utvecklingen av ditt arbete.

Du skapar engagemang och delaktighet i tillämpningen av de senaste forskningsresultaten. Att systematiskt utvärdera och reflektera över arbetet är något du värderar högt och skapar förutsättningar för samarbete och relaterar till din omgivning på ett lyhört sätt.

Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Speciallärare till förstelärartjänst i inkludering på Gullingeskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-09-19

Ansök nu

Dela detta jobb