skoljobb.se

logga

Speciallärare till Skeda/Slaka skola

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-01-29

Ansök nu

Speciallärare till Skeda/Slaka skola

Om arbetsplatsen

Skeda/Slaka skola består av två små F–6-skolor med skolbarnsomsorg. Den trygga, småskaliga atmosfären förstärks av att skolorna ligger i en naturskön gammal kulturbygd där utomhusvistelse i en trygg miljö blir en självklar och naturlig del av skolans vardag.

En stabil och kunnig personalgrupp arbetar aktivt med en trygg skolmiljö med personlighet, närhet och omtanke. Skolan har goda resultat i egna enkäter och kartläggningar. Resultaten analyseras och åtgärder sätts utifrån detta. Tydliga riktlinjer för utvärdering av verksamheten och konkreta åtgärder för att bekämpa alla former av kränkande behandling lägger grunden för en positiv miljö med goda resultat. Det finns en plan mot diskriminering och kränkande behandling med tydliga riktlinjer att följa.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en speciallärare med inriktning mot åk 1-6. Som speciallärare har du ansvar för det specialpedagogiska arbetet och arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. I arbetet ingår att undervisa elever med olika inlärningssvårigheter och upptäcka stödbehovet. Önskvärt att du har arbetat med att ge stöd i svenska, matematik och engelska. 

Du ska bidra till god utveckling och kvalitet på stödet, både i det direkta mötet med eleverna, men också genom lämpliga kartläggningar och rutiner för uppföljning tillsammans med rektor och lärare. Du förväntas vara en förebild i såväl undervisning, som i bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. 

Kvalifikationer

 Vi söker dig som

  • Är legitimerad speciallärare med behörighet mot grundskola 1-6.

  • Har tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet som speciallärare. 

  • Tar egna initiativ, arbetar mot mål och fokuserar på resultat.

  • Har lätt för att samarbeta och är lyhörd för idéer.

  • Tar hänsyn till elevernas individuella förutsättningar och får dem att växa.

  • Har goda ämneskunskaper och är väl förtrogen med skolans styrdokument.

  • Använder kompensatoriska hjälpmedel så att de är ett naturligt inslag i undervisningen.

  • Är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och ändrade förutsättningar

  • Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.

  • Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa.

Kontaktperson:

Jenny Lilja, Rektor, 013-20 60 82, jenny.lilja@linkoping.se

Sabina Strandberg, Facklig representant LR, 013-20 87 09, sabina.strandberg@linkoping.se

Eva Samelius, Facklig representant Lärarförbundet, 013-208709, eva.samelius@linkoping.se

Dela detta jobb

logga
Speciallärare till Skeda/Slaka skola

Linköpings kommun