skoljobb.se

Speciallärare till Södra Ängby skola

Ansök nu

Speciallärare till Södra Ängby skola

 

Arbetsplatsbeskrivning

Södra Ängby skola är en F-9skola med ca 790 elever och 100 personal. Skolan ligger i naturskön miljö i Bromma med närhet till både t-bana och naturreservat. Hos oss möter du glada, erfarna, kunniga och engagerade kolleger med höga förväntningar på varje elevs utveckling. Södra Ängby skola har ett högt söktryck till alla årskurser och våra elever når sammantaget goda studieresultat. Hos oss kommer du också att ingå i ett trevligt gäng av specialpedagoger, speciallärare, kurator, psykolog, socialpedagog, SYV och skolsköterska. Här finns ett driv för att göra Södra Ängby skola tillgänglig och motiverande för alla elever. Nästan alla skolans lärare har lärarlegitimation och det finns en stor vilja och medvetenhet att fortsätta utveckla Södra Ängby skola för att möta framtidens och omvärldens krav. Skolans verksamhetsidé vilar på föreställningen att kunskap och lärande ska stå i centrum för all verksamhet! Arbetet ska vara förankrat i forskning eller beprövad erfarenhet. Arbetslag och ämneslag arbetar systematiskt med kollegialt lärande för att ständigt förfina undervisningen.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget gäller arbete som speciallärare på högstadiet i främst svenska och engelska med de arbetsuppgifter som ligger i ett sådant uppdrag. Tillsammans med dina kolleger har du ett stort utrymme att utforma den bästa studiemiljön för eleverna som behöver särskilt stöd. Vi ser därför att du har en organisatorisk förmåga och är flexibel i ditt förhållningssätt. I tjänsten ligger att tillsammans med specialpedagog, andra speciallärare och skolledning organisera för skolans studioverksamhet och ditt arbete där men också att via tät kommunikation med skolans lärare och elever skapa förutsättningar för den bästa undervisningen för varje elev.

Kvalifikationer

Du är utbildad speciallärare eller har längre dokumenterad erfarenhet av att arbeta som speciallärare. Du håller dig ständigt uppdaterad om forskning inom området och har förmåga och vilja att dela med dig av dina kunskaper med kollegerna på skolan.

Du har lärarexamen och erfarenhet av att arbeta som ämneslärare i Svenska och Engelska.

Du är flexibel och samarbetsvillig. Med dina specialkunskaper har du en förmåga att fånga elevernas motivation och kraft att anstränga sig och lyckas med skolarbetet. Du har också en god verbal förmåga som gör att du gärna med känslighet och empati tar olika tillfällen i akt att stärka pedagogerna i sitt arbete med alla elever på skolan.

Dela detta jobb

Speciallärare till Södra Ängby skola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen