skoljobb.se

Speciallärare till Tallbackaskolans grundsärskola

Företag Solna stad
Regioner
Utgår

2019-05-26

Ansök nu

Speciallärare till Tallbackaskolans grundsärskola

Speciallärare till Tallbackaskolans grundsärskola

Solna stad - en skola i utveckling. Vi utvecklar skolor där alla har möjlighet att lyckas. Vill du vara med?

Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever. Du är legitimerad och har erfarenhet av arbete som speciallärare i grundsärskolan. Du har en god förståelse för hur eleverna tar till sig kunskap samt har förmåga till samverkan med såväl våra elever som föräldrar och kollegor. Du är väl insatt i rådande styrdokument och använder IKT som ett naturligt verktyg i arbetet. Du är engagerad, har pedagogisk kompetens och samarbetsförmåga. Du är trygg i din yrkesroll och ser eleverna som viktiga medaktörer och vårdnadshavarna som värdefulla samarbetspartners.

Om Tallbackaskolan

Tallbackaskolan är en kommunal grundskola i Huvudsta i Solna. Skolan har ca 450 elever. Vi har förskoleklass, fritids, grundsärskola och grundskola årskurs 1-9. Vi arbetar i ämneslag och arbetslag. Skolan är lätt att ta sig till kommunalt. Skolans grundsärskola är liten med knappt 15 elever inskrivna.

Skolans vision

Tallbackaskolan är en skola som upplevs som trygg för alla och med hög måluppfyllelse. Skolans ledord är Trygghet, Respekt, Ansvar och Arbetsro. Här känner sig elever och personal hemma och tillsammans utvecklas och lär de av varandra.

Inriktning/Vad vi är särskilt stolta över

Vi har höga förväntningar på våra elevers skolresultat. Elevernas kunskaper är en grund för det livslånga lärandet.

Läsningen är något vi prioriterar och satsar på i alla åldrar och i alla verksamheter på skolan.

Skolans förstelärare är med och driver såväl digitaliseringsarbetet som det kollegiala lärandet på skolan.

Skolan har många traditioner och idrottsaktiviteter som vi är stolta över att genomföra över tid.

Vad innebär arbetet?

Vi söker dig som har speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning. Du kommer ha ett nära samarbete med assistenter och fritidspersonal kopplade till grundsärskolans elever. Du kommer vara mentor för en grupp elever.

Vårt erbjudande
På Tallbackaskolan erbjuds du ett spännande och utvecklande arbete tillsammans med kollegorna i såväl arbetslaget som i kollegiet i stort. Med Tallbackaskolans breda utbud av ämnes- och lärarkompetens finns goda möjligheter att arbeta integrerat med övriga verksamheter i skolan. Nätverksträffar för särskolans lärare hålls tillsammans med närliggande skola som också har en grundsärskola.

Gå gärna in på vår hemsida och läs om skolan www.solna.se/tallbackaskolan

Mer information och ansökan

Tjänsten är på tillsvidare på heltid med start augusti 2019. Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Rektor Mette Sandh, 08 746 10 00.

Facklig kontaktperson för LR är Annika Ståhl annika.stahl@solna.se.


Då intervjuer kommer att ske löpande är du välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2019-05-26. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser

I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.

Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och en gymnasieskola.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.

Dela detta jobb

Speciallärare till Tallbackaskolans grundsärskola

Solna stad