skoljobb.se

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Tunaskolan 4-9, belägen på området Tuna mitt emellan Mjölkudden och Notviken har ett av Luleås större upptagningsområden. Skolan har ca 330 elever och ca 60 av dessa går även på vår fritidshemsverksamhet. Inne i Tunaskolan bedriver också särskolan verksamhet vilket innebär att vi inom vår skola får möjligheter att samverka med varandra. Skolan är självförsörjande vad gäller lokaler vilket gör att vi slipper resor till andra skolor då eleverna ska ha de praktiskt-estetiska ämnena.

På området har vi vidare goda kontakter med områdesgruppen där bland andra Notvikens IK, Kyrkan, SPF samt Hyresgästföreningen ingår. På tal om Notvikens IK kan skolan nyttja hela deras anläggning som är anknuten till skolområdet genom en tunnel under Mjölkuddsvägen. Likaså finns närhet till egen utomhusrink eller Coop Norrbotten arena under vinterhalvåret. Tunaskolans centrala läge gör att skolans elever har lätt att nå evenemang som anordnas i centrum eller på universitetsområdet, något som också förvaltas väl av våra skickliga pedagoger. Trots sitt centrala läge har Tunaskolan även närheten till naturen och vattnet vilket i sin tur ger stora möjligheter till variation i undervisningen. Skolan är inne i en större renovering och ombyggnation som inneburit nya lokaler för textilslöjd, Hkk och musikundervisningen. Även andra elevytor byggs om och förbättras.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog på Tunaskolan kommer du att handleda pedagoger men även undervisa elever som behöver extra stöd. I tjänsten ingår också samverkan med grundsärskolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca 8-10 personer och i tjänsten ingår även mentorskap. Du kommer att ha en viktig roll i skolans systematiska kvalitetsarbete.

KVALIFIKATIONER
Som Specialpedagog vid Tunaskolan utgår ditt arbete från elevers behov. Vi förutsätter att du använder metoder som visat sig framgångsrika i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Som specialpedagog bidrar du till att ge Tunaskolan spetskompetens inom ämnet specialpedagogik. Målgrupp för ditt uppdrag är elever och arbetslag. Samverkan sker i form av handledning, fortbildning, föreläsningar, kollegialt lärande samt pedagogiska utredningar. Du kommer att ingå i en verksamhet med nära samarbete med övriga professioner inom Elevhälsan.

Du får bedriva utvecklingsarbete utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet i ett hälsofrämjande perspektiv, både på skolnivå såväl som för enskild elev, allt för att våra elever ska ges så bra förutsättning som möjligt för sin inlärning. Du har specialpedagogexamen samt lärarlegitimation. Det är viktigt att du har goda kunskaper och erfarenhet av elevers behov vid komplicerad inlärning. Dokumenterad kompetens och erfarenhet relaterad till arbetet som specialpedagog samt några års yrkeserfarenhet är meriterande. Vidare ser vi det som särskilt meriterande om du har kunskaper inom pedagogiska utredningsspektrumet exempelvis ITPA eller läs- och skrivutredningar.

Arbetet som specialpedagog ställer stora krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och lyhördhet. Det är därför viktigt att du har en god förmåga att kommunicera i uppdraget, både muntligt och skriftligt, i olika sammanhang. Det är även meriterande om du har kunskaper inom någon eller flera av de svenska minoritetsspråken.

Vi förutsätter att du är väl insatt i de styrdokument som reglerar skolan och att du agerar utifrån dessa i mötet med elever, vårdnadshavare och personal. Eftersom vi anser att Luleå kommuns gemensamma värdegrund är viktig som en ledstjärna i arbetet kommer vi att sätta stor vikt vid att du som söker har engagemang i ditt arbete med våra elever, att du agerar och verkar ansvarstagande i din roll som lärare inom Luleå kommun, och självklart också att du har rätt kompetens då vi tillsätter denna tjänst.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb

Specialpedagog, 100% tv till Tunaskolan

Företag Luleå kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-03-24

Ansök nu

Dela detta jobb