skoljobb.se

Specialpedagog

Företag Region Gotland
Regioner
Utgår

2018-07-01

Ansök nu

Specialpedagog

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Habiliteringen är belägen i Visby men har hela ön som upptagningsområde. Ö-läget medför att verksamheten måste kunna erbjuda en bredd vad gäller såväl kompetens som utbud. Vi finns i fina lokaler i centrala Visby och har ett nära samarbete med övrig sjukvård, socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltningen i regionen. 

Habiliteringens uppdrag avser teambaserat arbete med personer med tidigt förvärvad eller medfödd funktionsnedsättning. Habilitering betyder att göra duglig och funktionsmedvetande och vardagligt fungerande är utgångspunkter i vårt arbete. 

Habiliteringen har två barn- och ungdomsteam varav ett är mer inriktat på motorik ett mot kognitiv habilitering samt ett vuxenteam. Teamen består av sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped och specialpedagog.

Arbetsuppgifter

Du arbetar med framförallt förskolebarn och barnets familj. Du ger specialpedagogiskt råd och stöd, med utgångspunkt från funktionsnedsättningen – barnets styrkor, svårigheter och behov. Du kommer att ingå i ett småbarnsteam ca 20% av tiden. 

Du arbetar med barn med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Du arbetar med barn som befinner sig på tidig utvecklingsnivå med grav problematik. Du arbetar även med barn som har en funktionsnedsättning utan utvecklingsförsening. 

Dina arbetsuppgifter är bl.a. att stötta föräldrar kring bemötande och beteendeproblematik samt att hjälpa barnet att hitta fungerande strategier och få struktur i vardagen. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrar/närstående och det tvärprofessionella teamet. Tillsammans initierar, planerar och genomför ni insatser, individuellt eller i grupp. 

Du förmedlar barnets aktuella behov och är en länk till förskolans/skolans specialpedagog och övrig berörd skolpersonal. Du samverkar även med övriga verksamheter inom regionen såsom Bup, Soc, barnmottagning, elevhälsa etc. 

I arbetet ingår att göra specialpedagogiska kartläggningar och bedömningar, delta i autismutredningar och ibland även utvecklingsbedömningar i team.

Kvalifikationer

Utbildad specialpedagog med erfarenhet av att arbeta med förskolebarn. Erfarenhet av arbete med personer med olika funktionsnedsättningar, t ex. utvecklingsstörning, rörelsehinder och autismspektrumtillstånd är meriterande.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Arbetsplats
Habiliteringen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Omfattning
Heltid
Varaktighet
Tillträde snarast enligt ök tom 2019-07-31
Antal tjänster
1

Kontakt
Ylva Rosvall
Enhetschef
0498-26 85 38
Anna-Lena Johansson
Specialpedagog
0498-268366

Ansökan
Arbetsgivarens referensnummer
A791558
Sista ansökningsdatum
2018-07-01

Dela detta jobb

Specialpedagog

Region Gotland