skoljobb.se

Arbetsplatsbeskrivning 
Välkommen att söka tjänst på Lustigkullens förskoleområde som har ett bra läge mitt i staden (Rosenlund), lugnt men också nära till naturen och Vättern. Här arbetar engagerade pedagoger i en stimulerande förskolemiljö.
Barnen träffar andra kamrater, lär och utvecklas av varandra och vuxna på ett lekfullt sätt.
Här finns barn med olika nationaliteter och en resursavdelning för barn med flerfunktionsnedsättningar.
På Lustigkullens fo råder ett gott pedagogiskt klimat där barnet står i fokus.
Vi erbjuder en trygg, rolig och utvecklande verksamhet.

Till enheten hör Rosenlunds förskola med åtta avdelningar, Arredalens förskola med fyra avdelningar och Fabrikens förskola med en avdelning.

Arbetsuppgifter 
Du kommer att ha din placering på avdelning Humlan. Avdelningen tar emot barn med funktionsvariationer såsom syn/hörselnedsättning, kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar. Arbetet innebär att stödja barns utveckling och lärande samt ge barn god omsorg med utgångspunkt i styrdokumenten. Tillsammans med övrig personal och externa kontakter (t.ex. barnhabiliteringen) kommer du att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera det pedagogiska arbetet i verksamheten. Pedagogerna använder sig av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) i samspelet med barnen

Hälften av din arbetstid är förlagd i barngrupp. Övrig tid används till att leda utvecklingsarbetet på avdelningen och att genom det systematiska kvalitetsarbetet arbeta mot mål och utvärdering av verksamheten. Tillsammans med övriga pedagoger dokumentera och följa upp barnens lärande/utveckling samt delge vårdnadshavare. Andra arbetsuppgifter kan vara att ha kontakt med specialpedagogiska teamet, ta emot studiebesök av föräldrar, vara med vid ett första samtal innan barnet börjar, representera Humlan vid samverkansmöte med hab, hålla i övergång mellan förskola och skola, hålla i kontakten med SPSM när de kopplas in mm. Göra kartläggningar och pedagogiska bedömningar tillsammans med ansvarig pedagog samt hjälpa till att sy ihop dagsschema för det enskilda barnet där vi hittar en balans mellan träning, lek och vila.
Sondmatning, medicinering och skötsel av medicinsk utrustning ingår också i arbetet. Arbetet innehåller en del lyft, vilket ger viss fysisk påfrestning.

Kompetenskrav 
Legitimerad specialpedagog med grundläggande IT-kompetens. Erfarenhet av barn med funktionsvariationer. Gärna kunskap om tecken som stöd (TAKK). Erfarenhet av pedagogisk kartläggning.

Övrigt 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du bör ha ett positivt tänkande, vara flexibel och kreativ, har god samarbetsförmåga och vara villig att arbeta på andra avdelningar i huset när behov uppstår.

För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Du hittar länk till beställning av belastningsregistret nedan.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysningar 
Eva Lundqvist
Tf Förskolechef
036-103839
e-post: eva.lundqvist@jonkoping.se

Lärarförbundet
Annica Agrell
036-107996

Specialpedagog

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-07-31

Ansök nu

Dela detta jobb