skoljobb.se

Förvaltning    Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats    Barnarps skolområde
Anställningsform    Tillsvidare
Omfattning    100 %
Tillträdesdag    Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag    2018-09-27
Referensnr    18-60-0304

Välkommen till oss på Barnarpsskolan! 

Arbetsplatsbeskrivning 
Barnarpsskolan är en trygg och gemytlig skolenhet bara drygt tio minuters bilresa söder om Jönköping. Barnarp är ett förhållandevis långsmalt samhälle som till den större delen består av villabebyggelse. Det finns en busshållplats i direkt anslutning till Barnarpsskolan. Nya områden bebyggs, samhället växer och därmed även elevunderlaget. Läsåret 2018/2019 beräknas Barnarpsskolan omfatta fler än 370 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6.

Här finns en hjärtlig och välkomnande atmosfär! Vi befinner oss i ett spännande läge då vi nu ska rekrytera nya kollegor till vår personalgrupp. Här kommer du att få möjlighet att utveckla en tillgänglig undervisning för våra elever. Inom Barnarps skolområde har vi självklart som gemensam målsättning att skapa de bästa förutsättningar för den individuella elevens lärande och vara en tillgänglig skola för alla. Har du rätt moderna tänk för att bidra till Barnarpsskolan 2018?

Arbetsuppgifter 
Är målet med ditt arbete att vara med och skapa en skola där alla elever känner att de växer? Vill du ha ett övergripande ansvar då det gäller att arbeta förebyggande kring elevhälsofrågor, att vara del av utvecklingsarbete, uppföljning och utvärdering nära skolledningen? Då ska du titta hit!

Om du vill bedriva skolutveckling -då ska du ingå i Barnarpsskolans elevhälsoteam! Vår samlade kompetens utgörs av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare i svenska, speciallärare i matematik, kurator och skolsköterska och adjungerande skolpsykolog. Målet med EHT-mötena är att hitta strategier och arbetssätt för att främja alla barns lärande och hälsa. Du förväntas bidra till en positiv skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv utifrån Barnarpsskolans förutsättningar. Det gör vi tillsammans genom att begrunda resultat av utredningar och genom att göra analyser av framgångsfaktorer och svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. Specialpedagogen har en viktig övergripande roll och som sådan är du aktiv både i utvecklingsarbetet med skolledningen och med arbetslagen. Vill du vara handledare, kvalificerad samtalspartner och rådgivare för elever, kollegor och föräldrar?

En del av det arbetet som specialpedagog är ”Lilla stödteamet” som utgörs av elevhälsoteamet förutom skolledning. Lilla stödteamet träffar skolans arbetslag en till två gånger per termin för att ytterligare vara ett stöd för pedagogerna i det vardagliga arbetet. Tillsammans med Barnarpsskolans två speciallärare ansvarar du för att prioritera och säkerställa att rätt insatser och dokumentation utförs enligt författningarna. Du genomför observationer, kartläggningar och pedagogiska utredningar, tar beslut kring särskilt stöd samt handleder och stödjer lärare i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Du har även kontakt med externa aktörer och stödfunktioner för samråd eller beslutsfattande.

Kompetenskrav 
Du har specialpedagogisk utbildning och god förmåga att kommunicera. Du har lätt för att samarbeta och skapa motivation utifrån varje elevs unika förutsättningar. Du ska se tekniken som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån Barnarpsskolans behov och förutsättningar.

Upplysningar 
Eva Engström, rektor, 036-103908
Christian Syversen, bitr. rektor, 036-103911
Anneli Liliekvist, Lärarförbundet, 036-103862, 072-5709067
Therése Bäck, Lärarförbundet 036-103907

Specialpedagog

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-09-27

Ansök nu

Dela detta jobb