skoljobb.se

Specialpedagog

Företag Hammarö kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-05-03

Ansök nu

Specialpedagog

På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra.

Hammarö är en attraktiv boendekommun. Vi vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Kommunen har drygt 16 000 invånare och huvudorten är Skoghall. Med 54 kvadratkilometer är vi till ytan en av Sveriges minsta kommuner, vilket gör att det alltid är nära till naturen såväl som till kommunens service. Hammarö kommun växer, har goda resultat och bra verksamheter med stolt personal.

För att skapa en bra miljö för Hammaröbor samarbetar vi och sätter alltid invånaren i centrum. Vi söker dig som vill vara med på resan att forma framtidens Hammarö och skapa förutsättningar för att våra Hammaröbor ska trivas. Att kunna bo, leva och andas ut.

På Hammarö väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag.

Hammarö kommun växer och har goda resultat och bra verksamheter med stolt personal. Vi söker personal som vill vara med på resan att forma framtidens Hammarö. Vi skapar förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas till trygga individer. För att alla ska trivas samarbetar vi och sätter alltid barnen och eleverna i centrum och ser individens behov som huvudfokus.

ARBETSUPPGIFTER
Götetorps skola F-6 är en skola med ca 180 elever. Vi utgår från helhetsidén att hälsa, utveckling och lärande går hand i hand och sker genom trygghet, glädje, lust och engagemang.

Nu söker vi en specialpedagog som i nära samarbete med rektor och ledningsgrupp arbetar systematiskt för att den ordinarie undervisningen och lärmiljön ska präglas av ett salutogent och inkluderande förhållningssätt med utgångspunkt i samarbetsbaserad problemlösning där barnperspektivet är ständigt närvarande.

Du blir en nyckelperson i vårt lokala elevhälsoteam där du tillsammans med övriga professioner ska stödja, följa upp, utvärdera och utmana utveckling på såväl generell nivå som i specifika ärenden och med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i fokus skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elevers utveckling och lärande

Du brinner för arbetet med elever i behov av särskilt stöd och anpassningar och arbetar för inkluderande lösningar med målet att elever ska vara delaktiga i sitt lärande. Du är uppdragsmedveten och arbetar målinriktat och självständigt. Du handleder, stödjer och fortbildar/höjer kompetensen hos pedagoger att tillgängliggöra lärmiljön för alla elever. Du samordnar insatser och ger stöd till övriga pedagoger i utformning av extra anpassningar och åtgärdsprogram.

Du ansvarar tillsammans med ansvarig lärare för pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram och vidhängande dokumentation. Du utför observationer på individ- och gruppnivå. Tillsammans med EHT kartlägger du elevers och klassers pedagogiska förutsättningar kring lärande och deltar praktiskt i lärandemiljöer för att kunna forma de bästa förutsättningarna för varje elev.

KVALIFIKATIONER
• Utbildad specialpedagog med erfarenhet av elevhälsoarbete i grundskolan

• God kunskap inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, läs- och skrivsvårigheter och funktionsvariationer inom NPF

• Stabil i värdegrunden med god kännedom om skolans uppdrag och ansvar kring arbetet med särskilt stöd

• Omsätter modern pedagogisk teori i praktiskt arbete med vilja och förmåga att driva skolutveckling och förbättringsarbete

• Analytisk med förmåga att planlägga, genomföra, följa upp och utvärdera insatser samt överblicka och bygga hållbara strukturer, på individ och gruppnivå

• Relationsskapande och förstår vikten av samarbete för att nå uppsatta mål. Du kommer ingå i centralt specialpedagogiskt nätverk

Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan förekomma innan ansökningstidens utgång.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Dela detta jobb

Specialpedagog

Hammarö kommun