skoljobb.se

Specialpedagog

Företag Region Gotland
Regioner
Utgår

2019-09-01

Ansök nu

Specialpedagog

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Romaskolan är en F- 9 skola med ca 300 elever. Till Romaskolan tillhör även Vänge skola som är en F- 6 skola med ca 55 elever. 
Romaskolan ligger drygt en mil från Visby med bra kommunikationer och fina grönområden.

Arbetsuppgifter

Du bidrar med specialpedagogiskt stöd för skornas personal och elever genom att tillsammans med rektor ha det övergripande ansvaret för arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Du är samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor samt vårdnadshavare och andra berörda yrkesutövare. Utifrån behov genomför du elev- och klassobservationer och återkopplar till berörd personal. Du genomför pedagogiska utredningar och analyserar elevernas utmaningar och styrkor på organisations-, grupp - och individnivå. Du deltar i arbetet att upprätta och genomföra åtgärdsprogram tillsammans med personal från skolan i samverkan med vårdnadshavare. Du ansvarar för att åtgärdsprogram kontinuerligt följs upp och utvärderas. Du ger stöd vid övergångar, har kontakt med andra skolformer, samt habilitering, logopeder mm. Du stödjer pedagoger i sina screeningar.

Kvalifikationer

Du som söker har specialpedagagogutbildning och dokumenterad erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i förskoleklass, grundskolan och fritidshem. Vi ser gärna att du har mattematikfördjupning i din lärarutbildning. Du är en professionell specialpedagog som har elevernas bästa i fokus. Du har goda kunskaper inom neuropsykiatri och lärmiljöer för att kunna bistå med handledning och samtal för elever, vårdnadshavare och personal. Du har god samarbetsförmåga och är tydlig i ditt handlande. Du har god kommunikativ förmåga och vana att utreda och dokumentera. Du ser lösningar i situationer som kan vara svårhanterliga och har förmåga att se situationer ur olika perspektiv samt drar nytta av det i din arbetsroll. Du har vana att leda utvecklingsarbete samt organisera för att leda specialpedagogisk team i struktur och utveckling. 

Vi ser gärna att du är behörig att använda LOGOS. Du har förmåga att hålla ordning på flera administrativa processer kring pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Viktoria Norberg
Rektor
0498-204102

Dela detta jobb

Specialpedagog

Region Gotland