skoljobb.se

Specialpedagog åk 4-9

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-04-07

Ansök nu

Specialpedagog åk 4-9

I Sollentuna kommun jobbar vi mot ett gemensamt och tydligt mål - Sveriges bästa skola. Vi utvecklar våra undervisningsmetoder och vi delar med oss av vår kunskap. Vårt arbetssätt ger oss skickliga lärare, motiverade och engagerade föräldrar!

Sollentuna kommun är en av landets bästa skolkommuner. Våra elever når mycket goda resultat och vi arbetar målmedvetet med att utveckla skolan. Vi har en utbildningsstrategi som säger att alla elever ska ha godkänt i alla ämnen, att Sollentuna ska ha landets högsta meritvärden och att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Vägen dit, till Sveriges bästa skola, kallar vi för Skolresan.

Nu söker vi ytterligare en specialpedagog som ska arbeta förebyggande och stödjande med våra elever i årskurserna 4-9. Tillsammans med skolans speciallärare är ni det team som utgör navet i skolans elevstödjande insatser. Tjänsten är på 100%.

Som specialpedagog så ingår du i elevhälsogruppen där specialpedagog F-3, speciallärare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, biträdande rektorer och rektor ingår. Skol- och familjeteamet deltar vid vissa möten. 

Som specialpedagog så ansvarar du för:

- leda och organisera för stödinsatser på skolan

- planering av stöd tillsammans med speciallärare

- handledning av lärare och elevassistenter kring elever med behov av stöd

- rådgivande till rektor och elevhälsa i specialpedaogiska frågor

- ansvar för åtgärdsprogrammens upprättande och uppföljning tillsammmans med mentorer, elever och vårdnadshavare

- elevnära arbete med elever åk 4-9

Häggvik-Skälbyskolan är en F-9-skola med ca 550 elever. Skolan har två delar; Skälby åk F-3 som ligger på Skälbyvägen i ett nybyggt skolhus med ca 220 elever och Häggvik åk 4-9. ca 330 elever, som ligger i en klassisk skolbyggnad på Sollentunavägen som vi delar med Sollentuna musikklasser.

Vi tror att du är en kompetent och engagerad specialpedagog med stor förmåga att möta varje elev på bästa sätt. Du ska kunna leda och organisera arbetet kring elever med behov av stöd.

Intervjuer sker löpande.

Vi sköter rekryteringen själva och avböjer oss erbjudanden från rekryteringsföretag.

Kontaktpersoner:
Charlotte Mörck 
tfn: +46 857922125

Dela detta jobb

Specialpedagog åk 4-9

Sollentuna kommun