skoljobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Hammarbyskolan södra är en f-9 skola som ligger i södra Stockholm. Skolan har idag 820 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb. Skolan har nyrenoverade lokaler och en nyrenoverad skolgård med många möjligheter till lek och motorisk träning. Skolan har vuxit under de senaste fyra åren,från en f-6-skola med 200 elever, och förväntas inom några år vara fullt utvecklad med ca 1000 elever. På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång. Under åren 2019 och 2020 genomgår all personal på skolan utbildning i "preventiva inkluderande lösningar" tillsammans med Magelungen. Detta för att skapa en gemensam grund att så på och därigenom utveckla undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential. Organisationen har tillagningskök med tre kockar och ett eget skolbageri, vilket innebär att vi får mat lagad från grunden varje dag. Detta bidrar till elevernas möjlighet till lärande under hela skoldagen. Läs mer om skolan här: hammarbyskolansodra.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Du arbetar främst som specialpedagog i åk 7-9 och ingår i skolans elevhälsoteam. I arbetet ingår undervisning för elever i behov av särskilt stöd eller extra stimulans. Du handleder skolans pedagoger för att utveckla lärmiljöer och stärka arbetet kring elevens hela dag och möjlighet till inkludering. Du ansvarar för att dokumentation för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd genomförs, följs upp och utvärderas. Som ett led i detta arbete ingår handledning till personal för att de ska äga processen. Du ansvarar för att handlingar som behövs för att söka verksamhetsstöd och ev CSI-placering alternativt annan skolplacering finns till handa och som grund för rektor att fatta beslut. I rollen ingår kompetensutveckling av personal utifrån din spetskompetens inom specialpedagogisk undervisning. Du har nära samverkan med skolledningen och deltar i beslutsprocesser som rör elever i behov av särskilt stöd.

Kvalifikationer

Du är utbildad och legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundskolans senare åldrar. Utöver detta har du specialpedagogexamen.

Du har god kunskap om skolans styrdokument och processen kring elever i behov av särskilt stöd. Du är van att uttrycka dig i skrift och hantera skolans dokumentation. Du har erfarenhet av att skriva åtgärdsprogram samt att söka verksamhetsstöd i Stockholms stad. Du har goda kunskaper inom specialpedagogik och vad som krävs för att skapa lärandemiljöer anpassade för elever med olika bakgrund och behov.

Du har dokumenterat god samarbetsförmåga då du förväntas samarbeta med såväl elever, pedagoger som skolledning och vårdnadshavare. I utvecklingsarbetet behöver du vara uthållig och våga stå fast vid fattade beslut samt kunna motivera personal att våga hålla i och hålla ut. Du behöver i detta arbete ha förmåga att sprida arbetsglädje och stimulera till positiv grundsyn. Du behöver vara strukturerad och klara av att hålla i flera trådar på en gång. Detta för att underlätta i arbetet med åtgärdsprocesser. Du innehar analytisk förmåga som hjälper dig att arbeta strategisk och därmed deltar i skolans utveckling. I undervisningen behöver du ha förmåga att möta alla elever och se till var och ens styrkor för att nå utveckling av dess svårigheter. Du behöver ha god förmåga att bygga professionella relationer med elever, vårdnadshavare och personal. Då vi arbetar i många olika datorsystem är det nödvändigt att du har goda datorkunskaper och lätt för att lära nytt.

Övrigt

Specialpedagog äldre åldrar till Hammarbyskolan södra

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-08-04

Ansök nu

Dela detta jobb