skoljobb.se

Specialpedagog Hammarlunden högstadium

Företag Hammarö kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-07-24

Ansök nu

Specialpedagog Hammarlunden högstadium

På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra.

Hammarö är en attraktiv boendekommun. Vi vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Kommunen har drygt 16 000 invånare och huvudorten är Skoghall. Med 54 kvadratkilometer är vi till ytan en av Sveriges minsta kommuner, vilket gör att det alltid är nära till naturen såväl som till kommunens service. Hammarö kommun växer, har goda resultat och bra verksamheter med stolt personal.

För att skapa en bra miljö för Hammaröbor samarbetar vi och sätter alltid invånaren i centrum. Vi söker dig som vill vara med på resan att forma framtidens Hammarö och skapa förutsättningar för att våra Hammaröbor ska trivas. Att kunna bo, leva och andas ut.

På Hammarö väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag.

Goda resultat gör att Hammarö kommun rankas som en av de bästa skolkommunerna i landet. Vår verksamhet håller en jämn och hög kvalitet genom skolåren tack vare personalens goda arbete och fokus på helhetsperspektivet för barn och elever 1-16 år.


Hammarlundens högstadium är en målinriktad skola där elever och lärare gemensamt formar framtiden. Fokus ligger på kunskaper, kreativitet, trygghet och trivsel och vi utgår från helhetsidén att hälsa och lärande stödjer varandra. Enheten har ca 360 elever i årskurs 7-9 fördelat på 16 klasser. Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö med höga förväntningar om måluppfyllelse för samtliga elever samt en miljö där lärare förväntas utvärdera och förändra sitt arbete efter eleverna. Tillsammans med kollegor bidrar du till en trivsam och effektiv arbetsorganisation genom en generös och positiv hållning med höga förväntningar på oss själva och varandra såväl som på eleverna!


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som systematiskt arbetar för tillgänglig utbildning och därmed synliggör krav på undervisningen och lärmiljöns utformning. Du arbetar evidensbaserat med specialpedagogiska metoder för att ge stöd och handledning till lärare att tillgängliggöra undervisningen i klassrummet ur ett fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv som en garant för en undervisning där eleven, utifrån sina förutsättningar kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Du är professionell och sakkunnig i ditt arbete. Du arbetar flexibelt, kommunikativt och resultatorienterat med stort ansvarstagande. Du är relationsskapande och förstår vikten av samarbete för att nå uppsatta mål. Arbetet innebär att i nära samverkan med rektor organisera för att skapa förutsättningar för det samarbetet.

Du ansvarar för att speciallärarfunktionen formar riktlinjer för samverkan med övriga professioner för att säkerställa stöd och stimulans i enlighet med rådande styrdokument. Du säkerställer och samordnar ansvaret för genomförandet av insatser kring stöd och stimulans, anpassningar och elevs behov av särskilt stöd i syfte att säkerställa måluppfyllelse. Exempelvis utredning, handläggning, pedagogiska bedömningar, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram. Du kartlägger pedagogiska förutsättningar kring lärande på individ- och gruppnivå, utför observationer och deltar praktiskt i lärandemiljöer.

Du blir en nyckelperson i lokalt elevhälsoteam som tillsammans med övriga professioner stödjer, följer upp, utvärderar och utmanar utveckling på såväl generell nivå som i specifika ärenden. Med hälsofrämjande och förebyggande arbete i fokus skapas bästa möjliga förutsättningar för våra elevers hälsa, utveckling och lärande med inkluderande metod och ett förhållningssätt präglat av salutogent perspektiv. Du blir en viktig funktion i enhetens trygghets- och värdegrundsarbete. Du ansvarar för samrådsmöten med elev, vårdnadshavare och lärare mfl. för att möjliggöra optimalt lärande samt för återförande av genomförda utredningar och/eller utvärderingar/resultat. Du kommer ingå i centralt specialpedagogiskt nätverk.

KVALIFIKATIONER
• Legitimerad grundskollärare och utbildad specialpedagog med erfarenhet från grundskolans övre årskurser

• Fokus på pedagogisk användning av digitala verktyg samt god kännedom om kompensatoriska hjälpmedel och alternativa verktyg för ökad autonomi och likvärdigt lärande. Kan handleda i strukturerad läs- och skrivinlärning/träning. Det är meriterande om du har kunskaper om olika kartläggningsverktyg som ex. vis LOGOS.

• Tillämpar språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Kompetens i funktionsnedsättning /komplicerat lärande, funktionsvariationer inom NPF, läs- och lärstrategier, studieteknik. Är förtrogen med språknedsättning, språkstörning och dyskalkyli.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Dela detta jobb

Specialpedagog Hammarlunden högstadium

Hammarö kommun