skoljobb.se

logga

Specialpedagog med koordinatorsuppdrag Ånestadsskolan 7-9

Regioner
Utgår

2021-12-03

Ansök nu

Specialpedagog med koordinatorsuppdrag Ånestadsskolan 7-9

Om arbetsplatsen

Ånestadsskolan är en F-9 skola i utkanten av centrala Linköping och har ca 550 elever och ca. 100 medarbetare. Skolans högstadium erbjuder en nationell spetsutbildning inom samhällskunskap och profilutbildning inom handboll och innebandy samt grundskoleutbildning enligt ordinarie timplan. Ånestadsskolans fokusområden är hälsofrämjande skolutveckling, formativt arbetssätt, IKT och fokusbiblioteket som en del av den pedagogiska verksamheten. Med ökad måluppfyllelse och goda kunskaper, behöriga pedagoger med hög kompetens och ett stort engagemang utvecklar vi ständigt verksamhetens arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och bli bekräftade i sitt lärande.  

Arbetsbeskrivning 

Som specialpedagog med koordinatoruppdrag kommer du att arbeta som rektors stöd för ett gott elevhälsoarbete där alla elever får möjlighet att utvecklas. I uppdraget ingår även arbete med enskild elev. Utifrån ett helhetsperspektiv ska du organisera och leda elevhälsoarbetet och elevhälsoteamet på skolan för att samordna resurser och insatser för elever i behov av särskilt stöd. Tillsammans med elevhälsoteamet förväntas du driva och initiera utveckling av elevhälsoarbetet i verksamheten. Arbetet består av främjande och förebyggande arbete samt aktiva insatser och sker i nära samarbete med pedagoger, elevhälsoteam och rektor. Du blir en samtalspartner och rådgivare för framför allt pedagoger och rektor men även vårdnadshavare och andra berörda parter i såväl frågor kring stödverksamhet som pedagogiska frågor. 

Som specialpedagog med koordinatoransvar på Ånestadsskolan har man bland annat i uppdrag att:

  • tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete

  • kartlägga möjligheter och hinder i skolmiljön för elever i behov av särskilt stöd

  • vara ett stöd i arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram

  • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal

  • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer

  • vara samordnande part i kommunikationen mellan skola och externa parter 

  • vara samordnare och arbeta med mottagandet av nyanlända

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har en specialpedagogexamen eller har annan likvärdig pedagogisk utbildning. Du är väl förtrogen med grundskolans uppdrag och styrdokument samt de allmänna råden för extra anpassningar och särskilt stöd. Det är önskvärt att du har inriktning mot läs-och skriv samt erfarenhet av arbete på högstadiet.

Du har en utvecklad samarbetsförmåga och deltar aktivt i alla typer av möteskonstellationer du ingår i. Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare och din goda insikt om människors olika förutsättningar gör att du skickligt anpassar ditt sätt att förmedla budskap beroende på situation och person du möter. Vi söker dig som har förmåga att kommunicera på ett tydligt och välformulerat sätt, som säkerhetsställer att budskap når fram och att förväntningar kommuniceras och följs upp med berörda parter i samarbetet. I ditt samordnande uppdrag leder, motiverar och säkerställer du att alla som ingår i elevhälsoteamet har förutsättningar för att ni effektivt ska nå era gemensamma mål. Du är bekväm med att vid behov fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Arbetet ställer krav på din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt din förmåga att planera och driva ditt eget och elevhälsoteamets gemensamma arbete på ett resultatrikt sätt.

Inget personligt brev i din ansökan

Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.  

Information om tjänsten

Tillträde: Snarast

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 7938

Dela detta jobb

logga
Specialpedagog med koordinatorsuppdrag Ånestadsskolan 7-9

Linköpings kommun