skoljobb.se

Specialpedagog och lågstadiesatsning

Företag Motala kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-01-21

Ansök nu

Specialpedagog och lågstadiesatsning

Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.

Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår mission är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.

Verksamhet grundskola/särskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt grundsärskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även skolbarnomsorg.

Karlslund skola (skolår F-5 och fritids) är den lilla skolan med hjärta och engagemang. Våra värdeord är hänsyn, respekt, artighet, ärlighet och hjälpsamhet som genomsyrar vår verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en specialpedagog till Karlslunds skola F-5. Du arbetar aktivt med det hälsofrämjande arbetet tillsammans med skolans personal för att utveckla goda lärmiljöer där eleverna kan utvecklas. Du arbetar med kartläggningar och handledning i arbetet kring elever med särskilda behov - både individuellt och i grupp. I ditt arbete genomför du pedagogiska utredningar, uppföljningar och utvärderingar. Du är även ansvarig tillsammans med speciallärare och rektor att cirka var sjätte vecka utvärdera och samordna stödbehovet. Du är en del av skolans elevhälsoteam där du leder mötena och är ett stöd till rektor i det specialpedagogiska arbetet. 50 % av din tjänst ligger under lågstadiesatsningen. Detta innebär att du utifrån kartlagt behov genomför lästräning med elever främst individuellt.

KVALIFIKATIONER
Du har lärarexamen och legitimation mot grundskolans tidigare år med specialpedagogisk examen (90 hp). Erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov är meriterande. Du har ett tydligt elevfokuserat arbetssätt och en skicklighet i att möta både elever, vårdnadshavare och personal och skapa goda relationer. Kunskaper om läsinlärning och god lyhördhet gentemot det enskilda barnets behov och kunskapsutveckling är viktigt för arbetet.

ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.

Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Specialpedagog och lågstadiesatsning

Motala kommun