skoljobb.se

Sollentuna Musikklasser är en 4-9 skola med ca 400 elever. Alla våra klasser har musikprofil med fokus på körsång. Musiken bidrar till en positiv atmosfär och gemenskap både för elever och personal.

Som specialpedagog/speciallärare ingår att i nära samarbete med ansvarig lärare bedriva anpassad pedagogisk verksamhet för elever i behov av särskilt stöd, enskilt, i klassrummet eller i mindre grupp. Arbetet innebär vidare observationer, samarbete och möten med elever och vårdnadshavare samt administrativt arbete som pedagogiska kartläggningar, uppföljningar och åtgärdsprogram. Vi lägger stor vikt vid din grundläggande inställning till elevers olika förutsättningar att lära där du ser positivt på att anpassa undervisningen till olika individers behov och förutsättningar och vill arbeta inkluderande.

I uppdraget ingår också att du ska vara uppdaterad kring kompensatoriska hjälpmedel och IT, samt att du ska kunna arbeta med dessa i den anpassade undervisningen.

Som person är du trygg, positiv, lösningsfokuserad och har god självinsikt. Du är bra på att bygga relationer och värnar om ett bra bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och är medveten om människors olika förutsättningar.

Du bör vara utbildad speciallärare alternativt specialpedagog och ha erfarenhet av specialundervisning och handledning. 

På Sollentuna Musikklasser har du möjlighet att ingå i ett stabilt och utvecklingsinriktat arbetslag med erfarna och kompetenta kollegor.

Intervjuer kommer att ske löpande, välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner:
Åse Mellerstedt, Rektor 
tfn: 08-579 221 02

Specialpedagog/speciallärare 100%

Regioner
Utgår

2018-11-30

Ansök nu

Dela detta jobb