skoljobb.se

Specialpedagog/speciallärare

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Ditt nya jobb
Du blir en del av skolans elevhälsoteam som består av specialpedagoger, speciallärare, rektorer, biträdande rektorer, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor. I teamet bidrar alla med sin specialistkompetens och ni tar hjälp av varandra. Du har ett nära samarbete med pedagogerna i arbetslagen med målet att elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan.
Tillsammans med skolans andra specialpedagoger ansvarar du för det specialpedagogiska arbetet på skolan där du arbetar på individ-, grupp-, och organisationsnivå.
Du bidrar till att skapa förutsättningar för eleverna och stödja dem i deras sammanhang i befintliga grupper. Du kommer vara en del av vår elevhälsa där du bidrar med specialpedagogisk kompetens. Tillsammans med elevhälsans övriga professioner verkar du för att våra elever ska få så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas.

Vi på Bäckadalsgymnasiet:
Är ungefär 190 medarbetare som tillsammans arbetar för att uppnå skolans mål och vi har en aktiv personalklubb som ordnar olika aktiviteter som bidrar till skolans sammanhållning. Vi är den är den yngsta gymnasieskolan i Jönköpings kommun och har sedan start varit en skola där fokus legat på yrkesutbildning, men hela tiden haft inslag av högskoleförberedande gymnasieutbildning. Våra värdeord är elevfokus, tydlighet, respekt, höga förväntningar och delaktighet/samarbete. Orden i vår värdegrund ska finnas med i allt vi gör och är länken mellan statliga och kommunala uppdrag. Läs mer om Bäckadalsgymnasiet.

Kompetenskrav
Du är behörig specialpedagog eller speciallärare och väldokumenterad erfarenhet av specialpedagogiskt arbete. Du är väl förtrogen med dokumenteringskrav och skollagens krav när det gäller särskilt stöd till elever.  Du har erfarenhet av arbete i en mångkulturell skola och du har kunskap om olika kartläggningsmetoder, kompensatoriska hjälpmedel och andra verktyg som stödjer våra elever och ökar deras förutsättningar att lyckas i klassrummet.

Som person är du prestigelös och tar på ett naturligt sätt ansvar för att utveckla ditt arbete. Du har även lätt för att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du intresserar dig för det övergripande arbetet kring lärande och hälsa. Du kommer att tillhöra ett EHT-arbetslag där vi ser dig som en viktig del i en helhet.  Du har ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga och självklart en positiv elevsyn.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Här hittar du hur du gör din ansökan ur belastningsregistret.
Rekrytering och urval kan komma att ske fortlöpande under annonseringstiden. Ange gärna dina referenser när du söker tjänsten.

Välkommen med din ansökan!

Vill du veta mer? Rektor: Annika Nordgren, tel. 036-10 62 86, mail: annika.nordgren@jonkoping.se

Lärarförbundet: Karin Hagenlund, tel. 0739-08 49 36, mail: karin.hagenlund@jonkoping.se
Lärarnas Riksförbund: Katarina Nitare, mail: katarina.nitare@jonkoping.se

Fackliga UBF

Dela detta jobb

Specialpedagog/speciallärare

Jönköpings kommun