skoljobb.se

Specialpedagog/Speciallärare till Gullbrandsstorpsskolan

Företag Halmstads kommun
Regioner
Utgår

2018-08-19

Ansök nu

Specialpedagog/Speciallärare till Gullbrandsstorpsskolan

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 14 300 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 600 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, grundsär, teknikskola och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Nu öppnar sig möjligheten för dig som vill jobba hos oss på Gullbrandstorpsskolan! En av våra fantastiska lärare har efter 17 givande år på skolan fått en ny tjänst på gymnasiet. Därför har vi möjlighet att omorganisera och söker specialpedagog alt. speciallärare för arbete i åk 4-9.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som specialpedagog arbetar du tillsammans med lärare och övrig personal för att stötta eleverna på bästa möjliga sätt. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin förmåga. Detta innebär att du har ett nära samarbete med elever och lärare i undervisningen/klassrummet och genomför samtal/handledning med lärare och resurspedagoger. Uppdraget innebär också arbete med elever i grupp eller en till en.
Du genomför pedagogiska utredningar och ansvarar för upprättande av åtgärdsprogram, samt ansvarar tillsammans med rektor för att eleverna ges en likvärdig, kvalitetssäkrad och rättssäker utbildning. Du ingår tillsammans med kurator, skolsköterska och rektor i skolans elevhälsoteam vars uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevernas utveckling mot målen. I tjänsten kommer du även att samverka med andra aktörer inom kommunen/regionen såsom Resurscentrum Kärnhuset, socialförvaltningen och Barn- och ungdomspsykiatriska enheten.

Varmt välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Gullbrandstorpsskolan söker dig som är behörig specialpedagog alt. speciallärare. Vi ser gärna att du är legitimerad lärare i botten och att du har arbetat på mellanstadiet eller högstadiet tidigare.

Så här tänker vi om dig:

• Du är engagerad och skapar goda förutsättningar för lärande. Varje elev är unik och du tar tillvara och utvecklar varje elevs förmåga att lyckas.
• Genom ett professionellt bemötande skapar du tillit, trygghet och förtroendefulla relationer.
• Du vill aktivt arbeta för att utveckla verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse.
• Du ser möjligheter, tycker om att arbeta i team och har mod att gå från vilja till handling.
• Det känns naturligt för dig att arbeta utifrån Gullbrandstorpsskolans vision - ”Vi tror på dig!”.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Specialpedagog/Speciallärare till Gullbrandsstorpsskolan

Halmstads kommun