skoljobb.se

Specialpedagog till förskolan

Regioner
Utgår

2021-12-08

Ansök nu

Specialpedagog till förskolan

Sollentuna kommun

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.

Sollentunas förskolor har hög kvalitet och höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Utbildningskontoret har ett viktigt uppdrag genom att vara ett stöd för förskola, grundskola och gymnasieskola. De olika kompetenser som finns här samarbetar för att ge förskolor och skolor de bästa förutsättningarna att nå vår vision. Som specialpedagog är du en del av utbildningskontoret och tillhör avdelningen Stöd och utveckling förskola.

Arbetsuppgifter

Utbildningskontoret i Sollentuna kommun söker en erfaren och engagerad specialpedagog för kommunövergripande arbete riktat mot kommunens förskolor. I Sollentuna kommun finns det två specialpedagoger som arbetar med de ca 70 förskolor som finns i kommunen, både kommunala och fristående. Specialpedagogernas roll är att erbjuda handledning och pedagogisk konsultation till pedagoger när det finns ett behov av mer anpassade insatser för att ett barn i förskolan ska utvecklas så bra som möjligt.

Som specialpedagog i Sollentuna ingår du också i SAGA-teamet. Det är en sam­ver­kan mel­lan Sollentuna kommun, barn­häl­so­vård och barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin (BUP). Till­sam­mans arbetar vi för att barn som ris­ke­rar psy­ko­so­ci­al ohäl­sa upp­täcks ti­digt och får rätt stöd. Ge­nom att sam­ver­ka blir vi bätt­re på att fö­re­byg­ga psy­ko­so­ci­al ohäl­sa och främ­ja frisk­fak­to­rer hos barn.

Arbetet är också av strategisk och organisatorisk karaktär vilket kan innebära kommunövergripande samordning där även kontakt och samverkan med externa aktörer kan ingå (till exempel SPSM, BUP, habilitering och socialtjänst).

Sollentuna kommun har beslutat om en särskild trygghetssatsning för att motverka utanförskap i våra utsatta områden. Satsningen sträcker sig till år 2030 och kommer att vara en integrerad del av ditt vardagliga arbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad specialpedagog med flera års erfarenhet av yrket. Du ska ha god kunskap om[HP1]  förskolans uppdrag och styrdokument. Du tar lätt initiativ, driver processer och relaterar till andra på ett smidigt och lyhört sätt. Vi ser också att du har en mycket god förmåga att skapa kontakter och goda relationer. Du trivs både med att samarbeta och inta en självständig roll och kan se lösningar i komplexa situationer. Då tempot stundtals kan vara högt behöver du själv kunna strukturera och prioritera bland dina arbetsuppgifter.

Du har:

- Lärarlegitimation för förskola

- Specialpedagogexamen eller motsvarande relevant akademisk examen

- Erfarenhet av arbete som pecialpedagog i förskolan

- God kunskap om aktuella styrdokument samt aktuell forskning inom förskoleområdet

- Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och korrekt i tal och skrift

Personliga egenskaper

Du är:

- Bra på att samarbeta 

- Van att fatta egna beslut utifrån verksamhetens mål

- Kreativ och söker självständigt lösningar 

- Lyhörd inför andras behov och tankar

- Strukturerad och följer systematiskt upp och utvärderar ditt arbete

- Bra på att stödja andra kollegors utveckling

Meriterande är om du:

- har fördjupad kompetens kring barns språkutveckling

- har fördjupad kompetens kring kunskaps och språkutvecklande arbetssätt inom förskolan.

- genomfört Skolverkets utbildning som Språk, Läs och Skrivutvecklare i förskolan.

Vi erbjuder

En spännande dynamisk arbetsplats där du är med och arbetar för alla våra barns bästa.
Som anställd i Sollentuna kommun tar du del av våra anställningsförmåner. Läs mer om dem här: 

https://www.sollentuna.se/jobb--foretagande/jobb-och-praktik/sollentuna-kommun-som-arbetsgivare/personalformaner/ 

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 

Anställningsform

     Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning

     Heltid

Tillträde

      2022-01-01 eller enligt överenskommelse

Löneform

     Månadslön

Antal lediga befattningar

     1

Sysselsättningsgrad

     100 %

Ort

     Sollentuna

Län

     Stockholms län

Land

     Sverige

Referensnummer

     2021/455

Kontakt

  • Ingmari Brockland, 08-57923030

Publicerat

     2021-11-17

Sista ansökningsdag

     2021-12-08

Dela detta jobb

Specialpedagog till förskolan

Sollentuna kommun