skoljobb.se

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning
Hammarbyskolan södra är en f-9 skola som ligger i södra Stockholm. Skolan har idag 820 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdeldningar och en väl fungerande fritidsklubb. Skolan har nyrenoverade lokaler och en nyrenoverad skolgård med många möjlighet till elk och motorisk träning. Skolan har vuxit under de senaste fyra åren, från en f-6-skola med 200 elever, och förväntas inom några år vara fullt utvecklad med ca 1000 elever. På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för eleernas framgång. Under åren 2019 och 2020 genomgår all personal på skolan utbildning i "preventiva inkluderande lösningar" tillsammans med Magelungen. Detta för att skapa en gemensam grund att så på och därigenom utveckla undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential. Organisationen har tillagningskö med tre kockar och ett eget skolbageri, vilket innebär att vi får mat lagad från grunden varje dag. Detta bidrar till elevernaas möjlighet till lärande under hela skoldagen. Läs mer om skolan här: hammarbyskolansodra.stockholm.se

Arbetsbeskrivning
Du bidrar med specialpedagogiskt stöd för skolans personal och elever genom att: Tillsammans med rektor ha det övergripande ansvaret för arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Vara samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor samt vårdnadshavare och andra berörda yrkesutövare. Utifrån behov genomföra elev- och klassobservationer och återkoppla till berörd personal. Genomföra pedagogiska utredningar och analysera elevers utmaningar och styrkor på organisations-, grupp- och individnivå. Delta i arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram tillsammans med personal från skolan i samverkan med vårdnadshavare. Ansvara för att åtgärdsprogram kontinuerligt följs upp och utvärderas. Ge stöd vid övergångar, såväl intern och externa. Kontakt med andra skolformer och institutioner, såsom habilitering, logopeder och barn- och ungdomspsykiatrin. Genomföra kartläggningar och screeningar, samt analysera och återkoppla dessa till berörd personal. Vidare bidrar du till pedagogisk utveckling genom att: Utveckla kvaliteten i organisationen och bedriva utvecklingsarbete samt arbeta med förebyggande insatser. Utifrån behov handleda för att utveckla verksamhetens lärandemiljöer. Delta i nätverksträffar i Stockholms stad. Delta i elevhälsoteamet med specialpedagogisk kunskap. Du har ett övergripande över dokumentation av pedagogiska, utredningar och åtgärdsprogram samt stötta berörd personal i dokumentationsprocessen. Du skriver även ansökningar om verksamhetsstöd.

Kvalifikationer


Du har specialpedagogutbildning och dokumenterad erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i förskoleklass, grundskolan och fritidshem. Du är en professionell specialpedagog som har elevens bästa i fokus. Du har goda kunskaper inom neuropsykiatri och lärmiljöer för att kunna bistå med handledning och samtal för såväl elever, vårdnadshavare och personal. Du har god samarbetsförmåga och är tydlig i ditt handlande. Vidare har du god kommunikativ förmåga och har en väl utvecklad förmåga att utreda och dokumentera elever möjligheter och utmaningar exempelvis i pedagogiska utredningar. Du ser lösningar i situationer som kan vara svårhanterliga och har förmåga att se situationer ur olika perspektiv samt drar nytta av detta i din yrkesroll. Du har erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i skolan, förskoleklass och fritidshem samt att organisera för att leda specialpedagogisk team i struktur och utveckling. Du ges stor frihet att utföra ditt yrke och är därmed redo att ta det ansvar det innebär. Du kommer att möta många människor i olika arenor och behöver därmed god samarbetsförmåga för att kunna hantera de situationer som uppstår. För att genomföra din arbetsuppgifter behöver du vara strukturerad och i ditt arbete ha god förmåga till analys på flera plan men främst genom problemlösning. Du behöver i din handledning kunna vara tydlig och även visa på god förmåga för ledarskap.

Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform    Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning    Heltid
Tillträde    20190812
Antal lediga befattningar    1
Sysselsättningsgrad    100
Referensnummer    2019/2912

Kontakt    
Kristina Forslund, 08-508 46 820
Legitimationskrav    Lärare
Utbildningskrav    Högskola/universitet

Specialpedagog till Hammarbyskolan södra

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-06-03

Ansök nu

Dela detta jobb