skoljobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Varmt välkommen att söka till vår fina skola!

Kämpetorpsskolan är belägen mitt i Älvsjö och har årskurserna F-7 med ca. 400 elever.

I januari 2020 kommer vi att flytta tillbaka till vår renoverade och utbyggda skola. När vi är fulltaliga så kommer vi att ha 1080 elever åk F-9.

Läs mer på www.kampetorpsskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Hos oss på Kämpetorpsskolan så innebär yrket att man arbetar utifrån 3 nivåer:

• Organisationsperspektiv: där du som viktig medlem i skolans ElevHälsoTeam, bidrar med din kompetens till vårt salutogena förhållningssätt och har stort fokus på förebyggande insatser. Du ansvarar för att ha en "flygbild" över elever i behov och deltar i dialog med vårdnadshavare och lärare/ pedagoger.

• I lärandemiljön med arbetslag och lärare arbetar du aktivt med att handleda. Det kan t.ex. gälla verktyg i lärprocesser, fysisk miljö eller läromedel och pedagogiskt material. Du ska även bistå med handledning vid upprättande av pedagogiska bedömningar och upprättande av Åtgärdsprogram.

• Med den enskilda eleven eller i mindre sammanhang: arbetar du exempelvis med färdighetsträning i svenska, matematik eller språk. Du ska även göra läs- och skrivkartläggningar samt kunna observera och utreda barn (med vissa tester).

Kvalifikationer

Examen Speciallärarprogrammet

alternativt

Examen Specialpedagogprogrammet

Specialpedagog till Kämpetorpsskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-09-19

Ansök nu

Dela detta jobb