skoljobb.se

Specialpedagog till lågstadiet på Furulundsskolan

Företag Halmstads kommun
Regioner
Utgår

2018-08-26

Ansök nu

Specialpedagog till lågstadiet på Furulundsskolan

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 14 300 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 600 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, grundsär, teknikskola och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Furulundsskolan är en f-9 skola med ca 700 elever belägen i de centrala delarna av Halmstad. Skolan har ett gott rykte och vi växer kraftigt på grund av inflyttningar och aktiva val från vårdnadshavare. Skolan är tydligt organiserad med en klassisk indelning i tre stadier som alla har varsin egen rektor. Fritidspedagoger och lärare har ett nära samarbete för att gynna elevernas lärande och utveckling. Teamet i respektive årskurs har ett gemensamt ansvar för undervisning, trygghet och studiero.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog mot vårt lågstadie kommer du få möjlighet att använda hela din kompetens, inte minst i det skolutvecklande uppdraget. Du samarbetar med både dina två specialpedagogkollegor, rektor och skolans förstelärare, och du kommer ha ett mycket nära samarbete med lärare och fritidspedagoger kring arbetet i klassrummet och på fritidshemmet.

Elevhälsoteamet (EHT) arbetar nära arbetslagen. En mycket viktig del i arbetet är våra elevhälsomöten som är ett forum där det tvärprofessionella lärandet ligger till grund för och möjliggör ett mer främjande och förebyggande arbete. EHT består av tre rektorer, tre specialpedagoger, två skolsköterskor och en kurator. Inom EHT arbetar vi alla tillsammans oavsett titel eller stadietillhörighet och stödjer varandra för elevernas bästa. Vi har även tillgång till central elevhälsa med psykolog och skolläkare.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Att tillsammans med övriga lärare i arbetslaget arbeta målinriktat för att skapa en god undervisnings- och lärmiljö
• Att ta ett helhetsansvar för processen kring arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
• Att ansvara för att följa upp och utreda elevfrånvaro
• Att tillsammans med lärare utreda och följa upp kränkande behandling
• Att tillsammans med elevhälsan utveckla skolans elevhälsoplan
• Att handleda lärare
• Att tillsammans med övriga specialpedagoger leda och utveckla arbetet i elevhälsoteamet
• Att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till rektor
• Att undervisa enskilda elever eller mindre grupper
• Att leda och hålla i möten med vårdnadshavare och elever

Värt att veta är att på vår skola tar alla ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet samt för att eleverna ska nå så långt det är möjligt i sin utveckling och sitt lärande. IKT är ett naturligt inslag i all undervisning från förskoleklass till åk 9. Vår verksamhet utgår ifrån vår helhetsidé med fyra verksamhetsidéer som du kan läsa mer om på vår hemsida.

KVALIFIKATIONER
Specialpedagog- eller speciallärarexamen med grundskollärarutbildning och erfarenhet av undervisning på lågstadiet.

Kunskap och erfarenhet av Unikum och av EHM är meriterande.

Vi ser gärna att du har tydliga tankar om hur IKT kan stödja eleverna i deras lärande. Du har en bred erfarenhet av att ansvara för svåra samtal med vårdnadshavare. Du är orädd och har förmågan att stå för dina genomtänkta uppfattningar gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har tydliga tankar om hur elever i behov av särskilt stöd ska kunna optimera sin utveckling och sitt lärande samt kan omsätta dem i praktiken. Du möter elever utifrån deras behov och inser att du tillsammans med kollegorna har ansvaret för att eleven lyckas. Du vet när ett lågaffektivt bemötande är en framgångsfaktor men du har även förmågan att sätta gränser när detta behövs.

Du har en mycket god samarbetsförmåga och är flexibel och kommunikativ.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Specialpedagog till lågstadiet på Furulundsskolan

Halmstads kommun