skoljobb.se

Specialpedagog till Lina grundskola

Ansök nu

Specialpedagog till Lina grundskola

En dag på jobbet 
Lina grundskola söker en specialpedagog. Du kommer att ingå i elevhälsoteamet där vi arbetar främjande och förebyggande med utgångspunkten att bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. 
I denna tjänst kommer du tillsammans med skolledning och undervisande lärare, genomföra uppföljning och utvärdering av elevers resultat samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla elever.
Du kommer att vara en samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda. Du kommer att leda veckovisa elevhälsomöten i arbetslagen och stötta i arbetet med att genomföra extra anpassningar samt följa upp dessa med undervisande lärare i samtliga arbetslag på skolan. Du kommer också genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. 
 
Vem är du?   
- Vi söker dig som har lärarlegitimation och behörighet i att arbeta som speciallärare/specialpedagog. 
- Du har god kännedom om skolans styrdokument och är väl förtrogen med LGR11.
- Som person är du lösningsfokuserad, utvecklingsinriktad och har en god kommunikativ förmåga. Du ser helheter och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. 
- Du har ett positivt förhållningssätt och har stor förmåga att se elevers möjligheter och kompetenser. 
- Din grundsyn präglas av att du har ett positivt och inkluderande förhållningssätt.
- Du är självständig och trygg i din kompetens och tar ansvar och ser samarbete som en viktig del för att lyckas med uppdraget.  
 
Vi erbjuder dig   
- Friskvårdsbidrag på 3000kr/år.
- En arbetsplats med engagerad och kompetent personal.
- Ett spännande, omväxlande och utmanande arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
 
Välkommen till oss!  
Glädje och gemenskap på arbetsplatsen är viktigt för oss. Vill du vara med i arbetet mot vår ambition? En verksamhet i framkant med förankring i forskning och vetenskaplig grund!
Lina grundskola är en F–9-skola med ca 360 elever där lärandet står i centrum. Nyfikenhet, goda relationer, höga förväntningar och trygghet är en självklarhet. Vårt mål är att alla elever som lämnar Lina grundskola ska ha goda kunskaper, en god självkänsla och en tro på att de har all möjlighet att skapa sin framtid! 
Hos oss får alla elever utvecklas efter sina förutsättningar. Olikheter är vår styrka och vi strävar ständigt efter att främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter och språk. Vi erbjuder kompetent och engagerad personal, varierande och kommunikativt arbetssätt med ett fokus på språkets roll i alla ämnen. 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Specialpedagog till Lina grundskola

Södertälje kommun - Utbildningskontoret