skoljobb.se

Specialpedagog till Norra Real

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-12-04

Ansök nu

Specialpedagog till Norra Real

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Norra Real är en attraktiv gymnasieskola i centrala Stockholm som präglas av motiverade elever i en trygg och inkluderande lärmiljö. På skolan finns naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och humanistiskt program. Vi erbjuder inom naturvetenskapliga programmet dels natur/natur, men även profiler mot forskning, matematik och miljö. Det humanistiska programmet är inriktat mot kultur och det samhällsvetenskapliga programmet har även en profil mot miljö. 25 av våra elever läser sin utbildning inom ramen för flexibelt lärande med individuella studielösningar och ett utökat mentorskap.

Utbildningarna ska ge varje elev bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika högskolestudier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi är drygt 1000 elever och ca 90 medarbetare.

Vid Norra Real arbetar ett kompetent och engagerat kollegium bestående av behöriga och legitimerade lärare för alla elevers bästa. Skolledning och elevhälsoteam arbetar tätt ihop i olika processer för att dels självständigt, dels tillsammans med pedagogisk personal, stötta eleverna i studierna och hela skolvardagen.

Arbetsbeskrivning

Till vårt engagerade elevhälsoteam söker vi nu en välutbildad och erfaren specialpedagog/speciallärare, en varm och trygg person som är dokumenterat skicklig på att stötta och undervisa elever i behov av särskilt stöd samt handleda pedagogisk personal. Vi söker dig som aktivt vill bidra till elevhälsans och den pedagogiska personalens fortsatta utveckling av inkluderande arbetssätt och en välskött organisation.

Som specialpedagog arbetar du nära elever, lärare och övriga stödfunktioner. Du identifierar behov och utvecklingsområden samt ansvarar för främjande, förebyggande, stödjande och åtgärdande insatser på verksamhets- grupp och individnivå. Ditt arbetssätt är proaktivt uppsökande och du samverkar aktivt med vårdnadshavare och externa aktörer.

Du genomför pedagogiska kartläggningar av olika slag och upprättar samt utvärderar löpande åtgärdsprogram och stödinsatser i nära samarbete med övriga funktioner i elevhälsoteamet.

Din specialpedagogiska kompetens utgör en resurs för rådgivning, handledning och fortbildning för hela skolan. Du bidrar aktivt till analys och systematisk utvecklig av verksamheten och din egen roll som en viktig del i skolans elevhälsoteam.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad specialpedagog, gärna med fördjupade kunskaper inom Läs- och skrivsvårigheter, AST och ADHD. Vi ser gärna att du har dubbelkompetens, dvs är både specialpedagog och speciallärare. Du har bred erfarenhet av undervisning och arbete med ungdomar, främst i gymnasieåldern. Du är inlyssnande, kreativ, konstruktiv och en god kommunikatör, samt vill och kan arbeta med elever individuellt. Du behärskar svenska språket väl i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Dela detta jobb

Specialpedagog till Norra Real

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen