skoljobb.se

Specialpedagog till Sollentuna international school

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-07-17

Ansök nu

Specialpedagog till Sollentuna international school

Sollentuna kommun

På Sollentuna International School får alla barn vara sig själva i en trygg och kärleksfull miljö med vuxna som bryr sig”. Skolans cirka 300 elever är fördelade på åldershomogena klasser med 16-22 elever i varje klass. Klasserna har ett eget hemklassrum där eleverna erbjuds undervisning i de teoretiska ämnena. I bild, träoch metallslöjd, textilslöjd, musik, hem- och konsumentkunskap, idrott, teknik och naturvetenskap undervisas eleverna i särskilda ämnessalar. Skolbyggnaden renoverades och byggdes om år 2009 till ändamålsenliga lokaler, välutrustade specialsalar och funktionella klassrum med modern teknik, Samtliga klassrum är inredda med projektor och Activeboard och alla elever från årskurs 4 har tillgång till en egen dator. I de yngre årkurserna har eleverna tillgång till både datorer och ipads. Elevernas lärmaterial är modernt och av hög kvalitet. Miljön är lugn och harmonisk. 

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är legitimerad och erfaren specialpedagog och har vilja, engagemang och drivkraft i din yrkesroll. Du tar stort ansvar för dina uppgifter, är strukturerad samt driver självständigt ditt arbete vidare.

Du trivs med att få hjälpa andra och har hela tiden ett långsiktigt perspektiv med din arbetsinsats. Du har en positiv människosyn och ser till varje individs styrkor, något som genomsyrar din kontakt med eleverna, deras vårdnadshavare och övriga pedagoger på skolan. Samarbete, elevinflytande och hög måluppfyllelse är dina ledord. Vi förväntar oss att du kommer att bidra med kraft, energi och glädje till vår arbetsgemenskap och vårt kollegiala lärande samt att du vill bidra till att fortsätta att utveckla vår skola. I Ditt uppdrag Som specialpedagog hos oss blir du en viktig del av elevhälsoteamet och i utvecklingen av vårt elevhälsoarbete.

I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande och insatser som leder till ökad måluppfyllelse.

Kvalifikationer

I ditt uppdrag ingår bland annat att

- genomföra utbildningsinsatser utifrån skolans identifierade behov - ge handledning till skolans pedagoger och arbetslag

- ha goda kunskaper i digitala verktyg som du för vidare till våra pedagoger

- vara ett stöd i analysarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå

- bidra till att skapa goda lärmiljöer med fokus på grupp- och organisationsnivå ge riktade, individuella insatser för elever i behov av det

- förmedla samlad information till verksamheten om elevers enskilda förutsättningar och behov av anpassningar

- medverka i arbetet med att upprätta och implementera pedagogiska utredningar, extra anpassningar och åtgärdsprogram

En del i arbetet blir att arbeta och utveckla vårt Språkoteket. 

Vi söker dig som har lärarlegitimation och specialpedagogexamen med kunskaper inom läs- och skrivinlärning. Du har erfarenhet av undervisning i grundskolan. Du har god kunskap om NPF, språkstörning och läs- och skrivsvårigheter.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har god samarbetsförmåga och har förmågan att skapa gott samarbete och goda relationer.

Vi erbjuder

Hos oss kommer du att erbjudas ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade elever och pedagoger. Alla elever har egen Ipad/dator. 

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 

Anställningsform    Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning    Heltid
Tillträde    Augusti 2020
Löneform    Månadslön
Antal lediga befattningar    1
Sysselsättningsgrad    100 %
Ort    Sollentuna
Län    Stockholms län
Land    Sverige
Referensnummer    2020/215
Publicerat    2020-06-17
Sista ansökningsdag    2020-07-17

Dela detta jobb

Specialpedagog till Sollentuna international school

Sollentuna kommun