skoljobb.se

Specialpedagoger till förskolan

Företag Mjölby kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-06-03

Ansök nu

Specialpedagoger till förskolan

Vår kommun är expansiv med cirka 27.000 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: ”Världsvan och hemkär”. ”Världsvan” står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. ”Hemkär” står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.

Vill du veta mer om oss?
Besök oss på www.mjolby.se

Är du specialpedagog med särskilt intresse för förskolans verksamhet?

Vi utökar vår elevhälsa och blir fler specialpedagoger.

I tjänsten som specialpedagog kommer du att ingå i Resursenhetens organisation, Mjölby kommuns centrala elevhälsa som består av kuratorer, psykologer, specialpedagoger/logoped, skolsköterskor och skolläkare. Du kommer att jobba i förskolans verksamhet på förskolechefens uppdrag.

Specialpedagogen i den centrala elevhälsan är placerad i stadshuset. Mjölby kommuns resursenhet jobbar aktivt med utvecklingsfrågor för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå målen. Ta chansen att få ingå i en elevhälsa i framkant.

ARBETSUPPGIFTER
Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Arbetsuppgifterna som specialpedagog innebär bland annat att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön, elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt stödja förskolorna i arbetet med att utforma åtgärdsprogram. Ge handledning och konsultation till pedagogisk personal samt följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärmiljöer. Arbeta på organisationsnivå med övergripande specialpedagogiska frågor. Planera och genomföra fortbildningar riktade mot personal i förskolan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog med förskollärarlegitimation och gärna med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och av arbete i förskolan.
Vi söker efter en person med personlig mognad, förmåga att arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, initiativtagande, flexibel, är relationsskapande och strukturerad.

Vi erbjuder ett unikt tillfälle att få att starta upp, utveckla och ingå i denna specialpedagogiska satsning riktad mot vår förskoleverksamhet.

ÖVRIGT
Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Specialpedagoger till förskolan

Mjölby kommun