skoljobb.se

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Ditt uppdrag
Stabschefens huvuduppdrag är att i nära samarbete med utbildningsdirektören samordna ledningens arbete. Som stabschef är du placerad direkt under förvaltningschefen och tillhör förvaltningens ledningsgrupp. Du är sekreterare i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till utbildningsdirektören. I rollen som stabschef har du ingen direkt underställd personal men har en betydande roll att samordna arbetet med olika avdelningars staber. I arbetet ingår att samordna underlag för ledningens beslut, kvalitetssäkra olika handlingar samt att omsätta ledningens beslut till t.ex. direktiv eller anvisningar. Du har ett samordningsansvar för utredningar, remisser och särskilda uppdrag samt att förbereda, planera och utveckla förvaltningens ledningsarbete. Det krävs ett nära samarbete med alla avdelningar inom förvaltningen. Som stabschef spelar du en viktig roll i förvaltningens strategiska och operativa arbete då du bland annat koordinerar huvudverksamhetsfrågor, bereder frågor till förvaltningschefen, ledningsgruppen och övrig verksamhet samt är förvaltningens länk mellan roteln, nämnden och stadsledningskontoret. En viktig del i stabschefens roll är att samordna kommunikationen mellan den politiska ledningen och förvaltningen. Rollen som stabschef kräver ett engagemang i de framtida utmaningarna inom ramen för Möjligheternas Stockholm, vilket innefattar förbättrade skolresultat, lika möjligheter att uppnå kunskapsmålen samt systematiskt förbättringsarbete som stärker lärandet i hela organisationen.

Det här kommer du till
Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Som stabschef är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som chef i Stockholms stad är du med och formulerar tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig.

Stockholms stad och utbildningsförvaltningen
I Stockholms stad arbetar över 39000 personer. Tjänstemannaorganisationen är uppdelad i 14 stadsdelsförvaltningar med ansvar för merparten av den kommunala servicen, 15 fackförvaltningar och 16 bolag. På utbildningsförvaltningen arbetar över 14 000 personer. Förvaltningen har fyra ansvarsområden:

Driva kommunal verksamhet inom fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Hantera frågor som är stadsgemensamma för förskolorna, i nära samverkan med stadsdelsnämnderna.
Ansvara för fristående verksamhet utifrån det ansvar kommunen har, exempelvis tillståndsgivning, tillsyn och hantering av anmälningar, synpunkter och klagomål.
Erbjuda tjänster inom elevhälsans samtliga professioner.
Utbildningsförvaltningen är uppdelad i verksamhetsavdelningarna förskola, grundskola och gymnasieskola. Till detta finns fyra avdelningar som ger verksamhetsavdelningarna stöd i utveckling och samordning, ekonomi och styrning, personal och kompetensförsörjning samt lärande och elevhälsa.

Vem är du?
Vi söker en stabschef som planerar, organiserar och prioriterar arbetet mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande men förändrar din inriktning när målen ändrar sig. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet där du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang samt skapar kontakter och underhåller relationer. Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Du kan leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål samt samordna grupper och bli en referenspunkt för andra genom att skapa engagemang och delaktighet.

Utbildning
Sökande ska ha akademisk examen med för tjänsten relevant inriktning, exempelvis samhällsvetenskap, juridik eller ekonomi.

Erfarenhet
Du ska ha erfarenhet av arbete i en politik styrd organisation med ledarerfarenhet på strategisk nivå och av förändringsarbete.

Kunskap
En gedigen förståelse för skolan som verksamhetsområde och för den kommunala organisationen samt styrningen.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som stabschef i Stockholms stad och utbildningsförvaltningen.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform    Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning    Heltid
Tillträde    Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar    1
Sysselsättningsgrad    100%
Referensnummer    2019/1965

Kontakt    
Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, 08-50833617
Patrik Biverstedt, chefsrekryterare, 08-508 33 485

Facklig företrädare    
Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledarförbund, 076-825 25 83
Olle Pettersson, Lärarförbundet Skolledare, 076-12 21 743
Ragnar Sjölander, LR, 070-760 19 30
Utbildningskrav    Högskola/universitet

Stabschef utbildningsförvaltningen

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-04-28

Ansök nu

Dela detta jobb