skoljobb.se

logga

Stödpedagog till Hjälmsätersgatans gruppbostad

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-06-19

Ansök nu

Stödpedagog till Hjälmsätersgatans gruppbostad

Om arbetsplatsen
LSS Funktionsstöd inom Leanlink erbjuder på omsorgsnämndens uppdrag verksamhet till vissa funktionshindrade enligt lagen om stöd och service. LSS Funktionsstöd ansvarar för grupp- och servicebostäder, personlig assistans, korttidsavlösning, kultur- och fritidsverksamhet samt anhörigvård. Vi har även sjuksköterskor som är inriktade mot kommunens samtliga LSS-boenden. Genom våra cirka 550 medarbetare erbjuder vi verksamhet med god kvalitet där vi utgår från vår gemensamma värdegrund vilket tillförsäkrar brukarens/kundens goda levnadsvillkor.   

Är du vår nya kollega som vill vara med och skapa bra dagar tillsammans med oss på Hjälmsätersgatans gruppbostad?

Vi söker dig som är positiv och ser möjligheter istället för hinder. Hos oss bor tio brukare fördelat på två våningsplan. Målgruppen är äldre personer som har en funktionsvariation med varierat omvårdnadsbehov. Det förekommer arbetstekniska hjälpmedel. Hjälmsätersgatan ligger centralt beläget i Gottfridsberg. Tjänsten avser dag, kväll samt helg.

Arbetsuppgifter
Att arbeta som stödpedagog innebär att stötta brukaren i att skapa strukturer och rutiner för att klara av de vardagliga uppgifterna utifrån sina förutsättningar. Du ska kunna motivera, aktivera och ge stöd genom pedagogiskt arbete. Insatserna kan bestå i att strukturera vardagen och träna in rutiner, att få stöd i eller utanför hemmet med exempelvis personlig omvårdnad, inköp, matlagning, städ, tvätt, relationer och aktiviteter. Stödet ska ges så att den egna förmågan stärks och tillvaratas, det förutsätter den egna individens aktiva medverkan och delaktighet.

Som stödpedagog ser vi att du har ett reflekterande arbetssätt med brukaren i fokus. Du ska arbeta för ett pedagogiskt förhållningssätt och vara vägledande för kollegorna i det pedagogiska arbetet och i den sociala dokumentationen såsom genomförandeplaner och handlingsplaner. Du ska även vara delaktig i utvecklings- och förbättringsarbete i verksamheten.

Kvalifikationer
YH-utbildning till stödpedagog om minst 200 YH-poäng alternativt 120 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer lämpliga. Erfarenhet av omvårdnadsarbete, ADL-träning och kommunikationshjälpmedel ses som meriterande. Du kan kommunicera muntligt och skriftlig på svenska då arbetet innebär kundkontakter och dokumentation.  

Är du en person som styrs av etik och värderingar i arbetet och kan att sätta dig in i någon annans perspektiv? Är du lyhörd och kan kommunicera med brukare, kollegor, chef samt anhöriga på ett bra sätt. Har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Vi söker dig som tillför energi, lust och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete. Tar du initiativ och skapar delaktighet och samsyn kring verksamheten? Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson:
Anneli Ekström, Verksamhetschef, 013-20 67 56, Anneli.L.Ekstrom@linkoping.se

Lena Vallentin, Facklig företrädare, Kommunal, 013- 20 69 56

Dela detta jobb

logga
Stödpedagog till Hjälmsätersgatans gruppbostad

Linköpings kommun