skoljobb.se

Stödpedagog till Pärlans korttidsboende enligt LSS

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-02-14

Ansök nu

Stödpedagog till Pärlans korttidsboende enligt LSS

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med ca 26 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 3 verksamheter; Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder.

Inom området funktionshinder verkställs insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (SoL) riktat till människor med olika funktionshinder. Insatserna utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet. Gruppbostäder/boendestöd, daglig verksamhet, korttidsboende, och olika avlastningsformer är några av stödfunktionerna. Alla instanser i kedjan bidrar till ett kvalitativt och tryggt stöd för personer med funktionshinder.

Arbetsuppgifter:

Som stödpedagog arbetar du i nära samarbete med enhetschef och du förväntas ta ett stort ansvar i utformningen och utveckling av verksamheten med fokus på det pedagogiska arbetet. Inledningsvis kommer fokus i ditt uppdrag att ligga på att bygga en stabil grund för varje enskilt barn/ungdom i nära samverkan med anhöriga, vårdnadshavare och andra aktörer i barnet/ungdomen nätverk. Du förväntas självständigt kunna driva arbetet i att skapa förutsägbarhet och trygghet i varje enskild individs vistelse på Pärlans korttidsboende enligt LSS.

Som stöd erbjuds du vägledning av metodutvecklare och du kommer att ingå i ett nätverk med övriga stödpedagoger inom bostad LSS och daglig verksamhet.
Du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet, bemötande samt möjlighet till delaktighet och inflytande. Du arbetar på uppdrag från enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom att forma arbetspassbeskrivningar för att implementera metoder, arbetssätt och rutiner. I ditt uppdrag vägleder du stödassistenter så att stödet till våra boende ges på ett fullgott sätt i enlighet med uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer. Du har också övergripande inblick och stöttar kollegor i social dokumentation i Lifecare med utgångspunkt i IBIC i genomförandeplanerna.

Du stöttar barnen/ungdomarna under deras vistelsetid på Pärlan genom att skapa en förutsägbar, hanterbar och begriplig tillvaro. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka barnen/ungdomarna i deras utvecklingsprocess. Du är en av de som ansvarar för implementering samt dagligt arbete utifrån barnkonventionen. I arbetet ingår alla förekommande sysslor kring ett barn/ungdom, t.ex: personlig hygien, städning, kosthållning, matlagning, inköp, medicin, social träning, kultur och fritid.

Du erbjuds ett utvecklande och utmanande arbete med stort ansvar där stora krav ställs på att du självständigt kan driva processer och frågor framåt, med stöd av enhetschef och metodutvecklare.

Tjänstgöringsgrad 80-100%.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är initiativtagande och självgående med god förmåga att leda, coacha och stötta kollegor. Korttidsboende enligt LSS är en dynamisk verksamhet vilket innebär att du behöver kunna arbeta strukturerat och målinriktat även under hög stress och tidspress. Du behöver också ha ett stort engagemang och hjärta för ditt arbete samt förmåga att ansvarsfullt genomföra beslut och överenskommelser.

Du ska ha goda teoretiska kunskaper gällande autismspektrumtillstånd (AST), ADHD, tvångssyndrom och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Du ska dessutom ha kunskaper och erfarenhet inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, motiverande arbete/-förhållningssätt samt god förmåga att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiskt arbete med det enskilda barnet/ungdomen. Meriterande är om du även har kunskap om epilepsi och el. tecken som stöd.

Du har adekvat eftergymnasial utbildning som stödpedagog motsvarande 200 Yh-poäng alt. högskoleutbildning motsvarande 60 hp inom område, pedagogik, socialpedagogik, specialpedagogik, psykologi och handikappvetenskap.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
 

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid / deltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Denna rekrytering kommer vi att påbörja intervjuer och urval löpande, vi ser därför fram emot din ansökan redan idag!
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2021-02-14

Arbetsgivarens referensnummer: A990963

 

Upplysningar lämnas av:

Arijana Karamehmedovic
Enhetschef
Telefon: 0303730041
E-post: arijana.karamehmedovic@ stenungsund.se

Facklig(a) företrädare
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Telefon: 0303-73 00 00

Dela detta jobb

Stödpedagog till Pärlans korttidsboende enligt LSS

Stenungsunds kommun