skoljobb.se

Studie-och yrkesvägledare

Ansök nu

Studie-och yrkesvägledare

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Skolområde Centrum Torn omfattar både förskolor och skolor. Verksamheten inom skolområdet leds av ett ledningsteam bestående av skolområdeschef, åtta rektorer, sju förskolechefer och två administrativa chefer. Dessa ansvarar gemensamt för verksamheten i ett 1-16-års perspektiv, där förskola och skola skall knytas samman med en gemensam syn på barns och ungas utveckling och lärande.

Skolområde Centrum Torn omfattar både förskolor och skolor. Verksamheten inom skolområdet leds av ett ledningsteam bestående av skolområdeschef, åtta rektorer, sju förskolechefer och två administrativa chefer. Dessa ansvarar gemensamt för verksamheten i ett 1-16-års perspektiv, där förskola och skola skall knytas samman med en gemensam syn på barns och ungas utveckling och lärande.

ARBETSUPPGIFTER
Sedvanliga arbetsuppgifter för en studie- och yrkesvägledare. Vi ser naturligtvis gärna att SYV idag är en aktiv del under elevernas hela skolgång (f-9) enligt vår Syv-plan. Tjänsten är delad mellan två skolor, Lerbäckskolan och Gunnesboskolan.

Lerbäckskolan är en f-9-skola som ligger mitt i Lund. Skolan är i ett expansivt skede och har knappt 800 elever för tillfället. Skolan arbetar med eleven i centrum i en målbild där våra prioriterade mål för 2018 är likvärdig utbildning, en utbildning för alla och värdegrundsarbete.

Gunnesboskolan är en grundskola i nordvästra delen av Lunds kommun. Antal elever uppgår till ca 500 i ålder 6 - 16 år. Lokalerna är ändamålsenliga och anpassade till modern pedagogik. Arbetet grundas på helhetssyn, samverkan och kontinuitet. Vi utvecklar elevaktiva arbetssätt och arbetsformer. Bibliotek, inklusive informations- och kommunikationsteknik, spelar stor roll och är väl utbyggt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har studie och yrkesvägledarutbildning.

ÖVRIGT
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

"Fast lön. Ange löneanspråk i ansökan."

Dela detta jobb

Studie-och yrkesvägledare

Lunds kommun