skoljobb.se

Beskrivning

Svälthagsskolan är en skola som präglas av stort engagemang. All personal ser möjligheter att tillsammans med eleverna skapa en god lärmiljö som präglas av trygghet och trivsel. Svälthagsskolan vänder sig till elever från förskoleklass upp till årskurs tre och har 125 elever. 

Arbetsuppgifter

Du kommer ingå i fritidshemmets arbetslag tillsammans med kvalificerad personal. Du tar ansvar för fritidshemsverksamheten tillsammans med övriga kollegor i allt vad det innebär för att utveckla det pedagogiska arbetet. Arbetstiden kommer mestadels läggas under skoltid och eftermiddagsomsorg, men kan även komma att innehålla en del morgonomsorgstider. I uppdraget ingår att stötta upp i skolan under förmiddagen med exempelvis rastverksamhet, i de praktisk/estetiska ämnena och resursstöd i klassrum. Där kan du komma att handleda, stötta och motivera elever enskilt eller integrerat i klassverksamheten. Även andra arbetsuppgifter ingår i uppdraget såsom att tillsammans med skolans övriga personal planera verksamheten så den anpassas efter elevernas behov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad grundlärare med inriktning mot fritidshem och har fritidspedagogbehörighet. Även kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande ses som meriterande för tjänsten. Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar viktig. Vi värdesätter att du är strukturerad, engagerad och kommunikativ, eftersom vi arbetar i team som förutsätter ett nära samarbete med elevers föräldrar och undervisande lärare .Du tycker arbetet med elever är stimulerande och du har en positiv elevsyn vilket innebär att du utgår från att elever kan och vill. Du skapar förtroendefulla relationer med elever och föräldrar. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Villkor

Vi kommer genomföra intervjuer löpande under ansökningstidens gång.

Kontakt

Louise Åstrand
 012285018

Facklig företrädare:
Maria Klavestrand, Lärarförbundet
 0122-85253

Svälthagsskolan söker fritidspedagog

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-09-30

Ansök nu

Dela detta jobb