skoljobb.se

Svensklärare 30% kombinerat med lärarassistent 70%

Ansök nu

Svensklärare 30% kombinerat med lärarassistent 70%

 

Arbetsplatsbeskrivning

Thorildsplans gymnasium är en modern skola med attraktiva utbildningar, engagerade elever och kompetent personal. På Thorildsplans gymnasium känner eleverna sig trygga och får det stöd och den uppbackning de behöver. Tillsammans med övriga lärare och personal ska du ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för sitt lärande. Tjänsten är kopplad till våra specialpedagogiska klasser där vi erbjuder nationella programmen Teknik-informationsteknik och media samt Natur-natur för elever inom aspergerspektra.

Arbetsbeskrivning

I tjänsten ingår 30% undervisning i svenska på gymnasiet samt 70% tjänst som lärarassistent. Lärarassistents uppdraget är elevsocialt med administrativa inslag. Tjänsten som svensklärare och lärarassistent är kopplad till våra specialpedagogiska klasser vilket innebär att det krävs utbildning och erfarenhet inom NPF, med fördel mot autism/asberger/adhd. Lärarassistentens ansvarsområde är att vara en resurs som kan stödja och avlasta lärarens uppdrag.. Befattningen är i huvudsak praktiskt utförande och kräver stor flexibilitet. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
•Skapa ro i och utanför klassrum
•Guida elever till rätt sal
•Planera utflykter/aktiviteter
•Pedagogisk lunch
•Stötta elever i övningar och enskilt arbete under lektionstid
•Vara social i elevernas vardag- vid skåpen, på raster, ha koll på hur eleverna mår. •Enskilda möten med elever (avstämning/socialt)
•Få igång elever att jobba under lektioner
•Läxhjälp för elever
•Ta hand om elever och lugna vid utbrott

Kvalifikationer

Förmågor: Kunna tolka sociala interaktioner hos elever, vara en vuxen förebild, trygg och tillitsskapande. Uppdraget innebär mycket elevkontakter vilket förutsätter att medarbetaren uppträder som en god förebild för eleverna.

Viktigt att vara medveten om vikten av tydlig kommunikation och ett lugnt förhållningssätt.

 

Dela detta jobb

Svensklärare 30% kombinerat med lärarassistent 70%

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen