skoljobb.se

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 43 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se

About this vacancy

Vi söker dig som är utbildad Specialpedagog/Speciallärare.

Det är meriterande om du har grundskollärarutbildning i svenska, samt är förtrogen med Skolverkets styrdokument.

Då stora delar av undervisningen sker på engelska och delar av kollegiet är engelskspråkiga behöver du själv kunna kommunicera på engelska. 

Du kommer att arbeta med elever, stötta lärare i arbetet med att anpassa lärmiljön/utforma extra anpassningar, göra kartläggningar och skriva ÅP,  samarbete med  EHT. Ditt uppdrag innebär bl. a. att  bidra till att utveckla lärmiljön och anpassa läromedel för elever med inlärning,  läs, skriv, tal och kommunikationssvårigheter. 

Vi har ett starkt elevhälsoteam med en skolsköterskor, en kurator, akademiskt ansvarig, SYV, en specialpedagog, samt speciallärae och behöver nu vill anställa en andra specialpedagog/speciallärare främst för lågtadie elever. Du kommer ingå i ett mycket välfungerande team som vill fortsätta att utvecklas under kommande läsår.

Du är en tydlig och trygg ledare och har elevens måluppfyllelse i fokus. Du vill möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor.

Teacher, Special Education , Ages 5 - 9

Ansök nu

Dela detta jobb