skoljobb.se

Teacher, Substitute

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-12-31

Ansök nu

Teacher, Substitute

About this vacancy

Vikarie inom skola och fritidshem/ Cover teacher sökes till Internationella Engelska Skolan Skellefteå

På Internationella Engelska Skolan Skellefteå är vi ett team som drar åt samma håll. För att trivas hos oss bör du dela vår övertygelse om vikten av tydliga värderingar, kollegialt lärande och gemensamma rutiner och förhållningssätt. Engelska skolan Skellefteå är en tvåparallellig F-9 skola som öppnade 2019 i nyrenoverade lokaler på Brännavägen 57-59 i centrala Skellefteå. I dagsläget har vi 450 elever och vi är närmare 70 medarbetare. Vi har ett starkt elevhälsoteam som jobbar nära eleverna och lärarna. 

IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor. Din egen undervisning som pedagog från Sverige sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska. 

Vi söker vikarier som vill jobba i skola och/eller fritidshem. 

Som vikarie kan dina uppgifter variera, men dina ansvarsområden innefattar att på olika sätt stötta upp i verksamheten. Arbetet utförs på veckodagar under dagtid, där arbetstid och arbetsplats kan variera. Arbetet startar omgående eller enligt överenskommelse. I kommunikation med vår skoladministratör lägger du upp din tillgänglighet att jobba.

Detta söker vi:

Vi söker dig som är ute efter ett extrajobb. Kanske har du studier, ett eget företag eller är ålderspensionär med erfarenhet från att arbeta på skola eller förskola.

Vi söker dig som är en ansvarstagande person med ett intresse för barn och ungdomars utveckling.

Personliga egenskaper vi efterfrågar är:- god samarbetsförmåga- flexibel och serviceinriktad- självgående och ansvarstagandeOm du läser eller har läst en pedagogisk utbildning är det en fördel men vi kommer även att se efter andra kvalifikationer. Kanske är du nyfiken på att arbeta inom fritids och grundskola och vill prova på ett yrke i dessa verksamheter?Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.

*För mer information om vår skola, vänligen se https://engelska.se/our-schools/skelleftea/

Vi ser fram emot din ansökan vilken du sänder till recruitment.skelleftea@engelska.se. Glöm inte att bifoga både CV, personligt brev och lärarlegitimation. Märk ansökan med ”IES Skellefteå Cover 2023”.

Cover teacher for school and fritids (after school programme).

At Skellefteå International English School we are a team pulling in the same direction. To thrive with us, you should share our belief in the importance of clear values, collegial learning and shared routines and approaches. IES Skellefteå opened in 2019 and offers outstanding bilingual education to around 450 students between grades F-9, and fulfilling career opportunities for around 65 employees. We have a strong student care team that works closely with the students and teachers. 

IES is proud of its employees and has developed a method to create a calm and safe school environment. This allows our teachers more time to share their knowledge, both with students and colleagues. 

Being part of IES means that you will be part of a truly international environment on a daily basis. We have both teachers and students from all corners of the world. Here you will be met daily by driven and committed staff who work together to ensure that we continue to deliver high academic results. For us, collaboration is key. IES Skellefteå is a bilingual school where we work together, staff and students, in an international environment. 

As a substitute, your duties may vary, but your areas of responsibility include supporting the activities in school in various ways. The work is performed on weekdays during the day, where working hours and workplace may vary. The work starts immediately or as agreed. In communication with our school administrator, you post your availability to work. 

This is what we are looking for:

We are in search for someone who is looking for an extra job. Perhaps you have studies, have your own business or have retired with experience from working at a school or preschool.

We are looking for a responsible person with an interest in children and young people's development.

Personal qualities we ask for:

- good cooperation skills

- flexible and service-oriented

- self-motivated and responsible

If you are studying or have studied a pedagogical education, it is an advantage but we will also look for other qualifications. Perhaps you are curious about working as a teacher or in an after school programme and want to try it out?

*For more information about our school, please see https://engelska.se/our-schools/skelleftea/

We look forward to receiving your application which you send to recruitment.skelleftea@engelska.se. Please do not forget to attach your CV, cover letter and teaching certificate. Mark your application "IES Skellefteå Cover 2023".

About IES

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

 

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se

Dela detta jobb

Teacher, Substitute

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB