skoljobb.se

Teacher, Swedish , Ages 13 - 15

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-09-26

Ansök nu

Teacher, Swedish , Ages 13 - 15

About this vacancy

Om skolan:

Internationella Engelska Skolan Tyresö är en skola för årskurserna 4-9 med 940 elever och 100 medarbetare. Skolan startade 2014 och har sedan dess vuxit och etablerat sig. Skolan är belägen nära Tyresö centrum, nära till bussar samt ett fint grönområde.

Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska beroende på ämnet. Skolan vill verka för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Vi är en skola med en klar värdegrund, med en trygg arbetsmiljö, god disciplin och mycket omvårdnad. Eleverna skall lära sig ta ett personligt ansvar för sin utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.

About school:

Internationella Engelska Skolan Tyresö is a school for grades 4-9 with 970 students and 100 employees. The school started in 2014 and has since grown and established itself. The school is located near Tyresö center, close to buses and a nice green area.

The school has an international focus and teaching is conducted in both English and Swedish depending on the subject. The school wants to work to put learning and knowledge first. We are a school with a clear set of values, with a safe work environment, good discipline and a lot of care. Students must learn to take personal responsibility for their development and work environment and to respect their schoolmates, teachers and themselves.

Lärare i Svenska  7-9 i en inspirerande och internationell miljö!

100% svenska 7-9

Om jobbet

Hos oss får du arbeta tillsammans med drivna och engagerade kollegor som tillsammans med eleverna hittar nya vägar att lära och förstå sin omvärld och där digitalisering är en naturlig del av lärandet. Genom att förena språk, kreativitet och hög akademisk kvalitet hjälper vi våra elever att nå sin fulla potential. Du behöver ha behörighet och kompetens att undervisa åk 7-9 i svenska. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% och innehåller undervisning samt mentorskap för en grupp elever. 

Din profil 

Vi tänker att du är kreativ, ansvarstagande och nytänkande som person. Du är engagerad i ditt uppdrag och har förmåga att engagera andra. Erfarenhet av liknande tjänster är meriterande. Adekvat högskoleutbildning och lärarlegitimation är en förutsättning. Du har en professionell framtoning i bemötande av såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Tveka inte att skicka in din ansökan eller kontakta oss för vidare samtal. Utifrån vem du är och hur din behörighet ser ut kan vi planera organisationen på lite olika sätt. Vänligen ansök via IES Careers. 

Frågor kan ställas till magnus.andersson.tyreso@engelska.se 

About this vacancy

With us, you get to work together with driven and committed colleagues who, together with the students, find new ways to learn and understand the world around them and where digitization is a natural part of learning. By combining language, creativity and high academic quality, we help our students reach their full potential. You need to have authorization and competence to teach grades 7-9 in Swedish. The position is 100% permanent and includes teaching and mentoring for a group of students.

Your profile

We think that you are creative, responsible and innovative as a person. You are committed to your mission and have the ability to engage others. Experience of similar services is advantageous. Adequate university education and teaching credentials are a prerequisite. You have a professional appearance when dealing with students, guardians and colleagues. Do not hesitate to submit your application or contact us for further discussion. Based on who you are and what your authorization looks like, we can plan the organisation in slightly different ways. Please apply through IES Careers.

Questions can be sent to magnus.andersson.tyreso@engelska.se

About IES

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se

Dela detta jobb

Teacher, Swedish , Ages 13 - 15

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB