skoljobb.se

Teacher, Swedish as Second Language , Ages 12 - 14

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-06-23

Ansök nu

Teacher, Swedish as Second Language , Ages 12 - 14

About this vacancy

Lärare i Svenska som andraspråk och Bygga Svenska i åk 7-9

Vill du jobba i en internationell miljö med tydlig pedagogisk vision?  Vill du dela med dig av din kunskap och ditt intresse för det svenska språket? Är du engagerad och vill vara med i den fortsatta utvecklingen av vår skola?

IES Johanneberg startade 2010 och är en årskurs 7-9 skola. Skolan har 560 elever och ca. 60 personal. Vi är en skola med en tydlig struktur som möjliggör för lärare att fokusera på att undervisa och där eleverna vet vad som förväntas av dem. Vår värdegrund utgår från att vi tror på elevernas förmåga och potential och vi sätter lärande och kunskap i främsta rummet. Eleverna lär sig att ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och skolans miljö samt att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva.

Vi är en internationell skola som följer den svenska läroplanen och undervisningen bedrivs både på svenska och på engelska. I ämnet svenska bedrivs undervisningen bara på svenska. IES är unikt med den breda kompetens våra internationella-, och svenska lärare tillsammans utgör. Erfarenhet och utbildning från hela världen möts för att skapa den bästa lärmiljön för våra elever. På skolan finns en omfattande verksamhet inom Bygga Svenska för nyanlända elever. 

För att lyckas hos oss tror vi att du är:

- Passionerad i ämnet svenska som andraspråk och har erfarenhet av att undervisa nyanlända elever: Du vill inspirera dina elever till att älska svenska lika mycket som du gör.

- Engagerad för att undervisa och lära: Du delar vår övertygelse om att varje elev kan uppnå sin potential. Lektionerna är lärarledda och läraren är ledaren i klassrummet.

 - Internationellt inriktad: Du kommer att samarbeta med kollegor som har olika utbildningar och erfarenheter från hela världen

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i ämneslaget SvA. Ditt primära uppdrag är att arbeta med nyanlända elever i årskurs 7-9. Ditt arbete sker i nära samarbete med Specialpedagoger och ämneslärare i SvA. 

I rollen som lärare i SvA  kommer du att:

- Kartlägga elever utifrån Bygga svenska

- Samarbeta med skolans elevhälsa

- Handleda lärare på skolan i att undervisa elever som är nya till svenska språket.

- På sikt handleda lärare i språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt

Kvalifikationer

Lärarexamen och minst 30 hp i svenska som andraspråk

- Vi värdesätter god kunskap och erfarenhet av att ha arbetat med nyanlända.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av att ha arbetat övergripande med kartläggningsmaterialet Bygga svenska

Praktisk erfarenhet av andraspåksinlärning.

Internationella Engelska Skolan är en av Sveriges största skolaktörer på grundskolenivå med 42 skolor och cirka 30 000 elever från hela landet. IES har vuxit stadigt och med bibehållen kvalitet sedan 1993.

För mer information om vår skola, vänligen se www.johanneberg.engelska.se

Vi ser fram emot din ansökan vilken du sänder till rektor Carl Waddington (carl.waddington.johanneberg@engelska.se). Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Märk ansökan med ”Lärare Bygga Svenska"

About IES

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.

More about the company and its schools can be found at www.engelska.se

Dela detta jobb

Teacher, Swedish as Second Language , Ages 12 - 14

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB