skoljobb.se

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Beckombergaskolan är en omtyckt F-6 skola som ligger i Bromma. Skolan har ca 570 elever och ca 95anställda. Skolan har kompetenta och lösningsinriktade medarbetare med stort intresse och engagemang för elevernas utveckling och lärande. Skolans förstelärare leder tillsammans med den pedagogiska ledningsgruppen vidareutvecklingen av undervisningen. Vi vill ge eleverna en trygg, harmonisk och kunskapsutvecklande skolgång. Vi vill att våra elever ska ha roligt i skolan.

Beckombergaskolan ska vara en skola att trivas i. De senaste åren har skolan vuxit mycket. Det innebär ett behov av att både bevara väl upparbetade rutiner och traditioner och samtidigt utveckla dem i takt med att skolan växer.

Våra fritidshem och vår fritidsklubb håller mycket hög kvalitet och vi har ett gott samarbete mellan hem och skola. Skolan har fina lokaler och en fantastisk skolgård.

Vår restaurang Matlunden har eget tillagningskök och serverar varmrätt, soppa och salladsbord varje dag.

Vi tror på att friskvård bidrar till ökad måluppfyllelse, därför kommer vi att från 2019 införa ett ännu högre friskvårdsbidrag, ännu ej beslutat belopp. Idag är friskvårdsbidraget 1200 kr/år/heltidsanställd och du har möjlighet att träna 1 tim/vecka som heltidsanställd, under arbetstid om verksamheten tillåter.

Här kan du läsa mera om vår skola: http://beckombergaskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Är du en lagspelare? Vill du att ditt arbete ska göra skillnad? Arbetar du med ett salutogent förhållningssätt?Vill du stötta våra elever genom att vara ett "bollplank" för lärare och fritidspersonal? Är du öppen för att arbeta systematiskt med enskilda elever och elevgrupper? Våra elever och personal ser fram mot att få hälsa dig välkommen att följa med på vår skolresa!

Skolkuratorn är en av våra lagspelarna i elevhälsoteamet på Beckombergaskolan och är en av skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens, som arbetar för en likvärdighet och hög kvalité inom elevhälsans arbete på alla nivåer. En av dina arbetsuppgifter är att handleda lärare och fritidspersonal i arbetet med att stötta elevers sociala utveckling och bidra med kompetens inom det psykosociala området. Arbetet på en övergripanden nivå i elevhälsoteamet omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolans likvärdighet för lärande, hälsa och utveckling. Du leder arbetet i vår trygghetsgrupp och finns med som lagspelare i hela vårt värdegrundsarbete.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal och nätverksmöten.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete, krishantering och mot mobbning och andra kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Välkommen med din ansökan!

Elevhälsoteamet

gm Annica Ingemarsson

tf. rektor

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap. 

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor och elevhälsoteamet där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sin del av teamarbetet. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform    Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning    Deltid
Tillträde    20190107
Antal lediga befattningar    1
Sysselsättningsgrad    50 - 60 %
Ort    Bromma
Referensnummer    2018/6482

Kontakt    
Annica Ingemarsson tf rektor, 08 508 42 801

Sista ansökningsdag    2018-10-24
Utbildningskrav    Högskola/universitet

Teamorienterad Skolkurator till Beckombergaskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-10-24

Ansök nu

Dela detta jobb