skoljobb.se

tf biträdande rektor

 

Arbetsplatsbeskrivning

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm för alla. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och grundsärskola från förskoleklass upp till åk 9 vid Mariatorget på Södermalm. Skolan har 860 elever och 130 personal. Södermalmsskolan är en populär skola med elever och personal som trivs.

Arbetsbeskrivning

Vår nuvarande biträdande rektor på F-3 kommer att vara tf rektor under våren och därför behöver vi någon som ersätter henne så nu söker vi en tf biträdande rektor under vårterminen 2020 med ansvar för F-3. Södermalmsskolan är en mycket välfungerande skola och du kommer som tf biträdande rektor att ha stöd av övriga biträdande rektorer och tf rektor som ingår i skolans ledningsgrupp. Dina arbetsuppgifter kommer att vara:

•Biträder skolans rektor i ledning och planering av arbetet inom skolan.

•Arbetar för höjda resultat vad gäller elevernas kunskapsresultat, elevundersökning och medarbetarenkät.

•Bidrar till utveckling av skolans pedagogiska verksamhet.

•Deltar, på uppdrag av rektor, i ansvaret för delar av skolans verksamhet; administration, personalfrågor etc.

•Ansvarar för rekrytering av personal, rehab, arbetsledning, individuell kompetensutveckling och utvecklings- och lönesamtal gällande personal på F-3.

•Ansvarar för elever på F-3.

•Leder regelbundet arbetslagsmöten på F-3.

•Leder APT för personal på F-3.

•Genomför verksamhetsbesök varje vecka.

•Deltar på SVG

•Ansvarar för schemaläggning åk F-3.

•Ansvarar för lovplanering i samråd med administrativ chef och biträdande rektor på grundsär.

 

Dela detta jobb

tf biträdande rektor

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen