skoljobb.se

Utbildningschef

Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.

Finspångs kommun har idag drygt 22 000 invånare. Kommunen präglas av tillväxt, utveckling och befolkningsökning sedan 2009 – vilket ställer krav på såväl investeringar i infrastruktur, bostäder och fastigheter som på en utvecklingsorienterad organisation. Näringslivet domineras av högteknologiska internationella industrier. Närheten till naturen och ett stort utbud av idrotts- och motionsanläggningar, bland annat ett äventyrsbad med friskvårdsanläggning, är några av våra lokala plusvärden.

Genom Vision 30/35 siktar vi på att bli 30 000 invånare år 2035. I arbetet med detta är skolor och utbildning utpekade som centrala framgångsfaktorer. Finspångs kommun arbetar aktivt för att de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, ska prägla kommunens styrning och ledning.

Kommunen är organiserad i sektorer under en verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen. Finspångs kommun har cirka 1 800 anställda. Vi blev utsedda till Årets Employer Branding-kommun 2018 och var nominerade till Årets kulturkommun 2018. Vi siktar på att söka Sveriges Kvalitetskommun 2021.

Beskrivning
Sektor Utbildning har cirka 750 medarbetare och 3900 elever/studenter.

Sektorn har ansvaret för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Budgetramen för 2019 är på 528 miljoner kronor.

Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor:

ANSVAR:

Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattade beslut.

Vi är medskapande och tar ansvar för resultatet.

SERVICEANDA:

Vi har brukaren i fokus.

Vi möter varje människa med respekt.

UTVECKLING:

Vi tänker nytt, omprövar och finner nya lösningar.

Vi tar tillvara på kreativitet och samverkan.

Arbetsuppgifter
Som Utbildningschef är du en viktig del av en helhet. Du arbetar med stort eget ansvar och leder sektorn med fokus på de uppdrag som kommunstyrelsen anger. Du har det yttersta ansvaret för att verksamheterna uppnår de uppställda målen och du är en viktig aktör i den strategiska utvecklingen av kommunen och i arbetet med vårt tillväxtmål.

Som medlem av kommunens ledningsgrupp arbetar du tillsammans med dina kollegor för att hela kommunen ska nå ett gott resultat. Du samverkar och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och förstår vikten av utbildningsfrågornas kvalitet och resultat både för elever och medarbetare och för kommunens attraktivitet.

Du är ansvarsfull och kommunikativ och för en kontinuerlig dialog med den politiska ledningen för att utveckla verksamheten och nå uppsatta mål med goda resultat.

Du initierar och driver förändrings- och utvecklingsarbete. Du arbetar med att skapa väl fungerande team, och skapar delaktighet och engagemang genom att delegera och uppmuntra till ansvarstagande. Samtidigt har du förmågan att fatta beslut.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen och flera års erfarenhet av kvalificerat ledaruppdrag på högre ledningsnivå. Du har erfarenhet av att arbeta i komplexa miljöer och med förändrings- och förbättringsarbete.

Ditt starka engagemang för att leda, inspirera och utveckla såväl verksamheterna som dina medarbetare bidrar till att utbildningsfrågorna i Finspångs kommun drivs och utvecklas med hög kvalité och effektivitet.

Du har arbetat med strategiska ledningsfrågor och har god förståelse för hur det är att arbeta i politiskt styrda organisationer och hur man leder kommunal verksamhet. Naturligtvis har du kunskap om och engagemang för utbildningsfrågorna. Ditt arbetssätt bygger på samarbete och god kommunikativ förmåga och du har förmågan att arbeta strategiskt och lösningsorienterat för att nå uppsatta mål.

Du har ett förtroendeingivande sätt, trivs i sociala sammanhang och har lätt för att skapa goda relationer. Du är trygg, positiv och ser möjligheter snarare än hinder.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
I Finspångs kommun tillämpas 3-åriga chefsförordnade med annan tillsvidareanställning i grunden. I övrigt enligt kollektivavtal.

Övrig information

Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.

För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Dela detta jobb

Utbildningschef

Finspångs kommun