skoljobb.se

Utbildningsdirektör

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen är en av sex förvaltningar inom Region Gotland med en nettokostnadsbudget på ca 1,5 miljarder.
Förvaltningen svarar för i stort sett all offentlig finansierad utbildning på Gotland och värnar om ca 7500 barn och elever inom barnomsorg och skola 1-16 år. Till det kommer gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskola, integrationsenhet, ungdomsgårdar, Fenomenalen, SFI, folkhögskola, kulturskola, samt arbetsmarknadsenhet.

Förvaltningens ansvarsområde är mycket brett. Arbetsliv och arbetsmarknad ingår i uppdraget, vilket innebär att man följer medborgarna från förskola, studier, arbete och fram till pension.

Förvaltningen svarar mot två nämnder, Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Till utbildningsdirektören rapporterar verksamhetschefer för de olika verksamheterna inom förvaltningen samt ett antal chefer i stab som HR-chef, ekonomichef, chef kvalitet och utveckling m.fl. Utbildningsdirektören rapporterar till regiondirektören och ingår i koncernledningen för regionen.

Region Gotland ansvarar för socialtjänst, skolor, barn- och äldreomsorg, omsorg om funktions-nedsatta, räddningstjänst, planering av byggande, gator, vägar, vatten och avlopp med mera. Region Gotland ansvarar även för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskola och kulturfrågor.

Region Gotland är också ansvarig för regionens utveckling vilket omfattar områden som näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Regionen har en total nettokostnadsbudget på ca 5.3 miljarder kronor och regionens bolag en omsättning på ca 300 mkr.

Regionen arbetar efter ett styrkort med 18 definierade mål. Några av de övergripande visionsmålen är:

Minst 65 000 invånare bor på Gotland
Gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
Gotlänningarna har en bra hälsa och mår bäst i landet
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor

Arbetsuppgifter

Vår förväntan är att du ska vara en erfaren och engagerad ledare som är känd för ditt tillitsbaserade ledarskap. Du ser till helheten i uppdraget med intresse och förmåga att värna om förvaltningens alla verksamheter. Du förväntas vidareutveckla och ytterligare förbättra förutsättningarna för verksamheten att möta medborgarnas behov av utbud och kvalitet. Självklart är du en engagerad och bidragande person i koncernledningen för regionen och där arbeta för önskvärd utveckling för hela Region Gotland och hela samhället.

Om du känner för Gotland, är det här en chans att söka ett av de viktigare och spännande jobben Gotland har att erbjuda!

Vi ser gärna sökande från både Gotland och fastlandet. I det senare fallet ser Region Gotland som ett krav att den nya direktören är genuint intresserad av att inom rimlig tid flytta till oss.

I Region Gotland blir du en del i en större helhet där vårt uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar varje dag och där din utveckling blir vår framgång.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har akademisk utbildning, djup erfarenhet av ekonomistyrning och budgetansvar och av att leda större organisation där du varit chef över chefer. Det är meriterande, dock inte ett krav, med skolledarbakgrund och erfarenhet av att rapportera till en politisk struktur, Som person är du samhällsintresserad och har visat intresse och engagemang, där du bidragit i någon form till att utveckla vårt samhälle i dina tidigare roller.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Anställning

Placering
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Omfattning
Heltid

Tillträde/varaktighet
Tillträde enligt överenskommelse

Kontakt

Bo Bengtsson
Konsult på Compass
0709713550
bo.bengtsson@compass.se

Ansökan
Referensnummer
A913087

Sök senast
2019-12-02

Övrigt
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

 

Dela detta jobb

Utbildningsdirektör

Region Gotland