skoljobb.se

Vasa Real söker MA/NO/TK-lärare till åk 9

Ansök nu

Vasa Real söker MA/NO/TK-lärare till åk 9

 

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Vasa Real är en grundskola på Norrmalm i Stockholm där samtliga Ma/NO-lärare har legitimation och håller hög undervisningskvalitet. Vi har cirka 780 elever i årskurs 5–9. Skolan har en Judisk profil, klasser med musikinriktning (åk 7–9) och en mottagningsklass för nyanlända. Undervisningen sker utifrån en holistisk syn där samtliga delar verkar för att alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential, en skola där alla möts med tolerans och respekt samt får möjlighet till god kunskap inför framtiden. Vasa Real är HBTQ-certifierad, vi tror på alla människors lika värde.

Läs mer på vasareal.stockholm.se 

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är en legitimerad, Ma/NO/TK-lärare för grundskolan (åk 7–9). Genom ditt engagemang får du eleverna att bli intresserade och aktiva på dina lektioner, med fullt fokus på deras måluppfyllelse. I de dagliga arbetsuppgifterna ingår att du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en kvalitativ pedagogisk verksamhet som skapar sammanhang för elevernas hela skoldag. Du tillhör ett arbetslag som samverkar kring eleverna på enheten. I tjänsten ingår ett delat mentorskap för en klass. Vasa Real fokuserar på utveckling och du blir en viktig kugge i detta arbete.

 
Kvalifikationer

Du är legitimerad Ma/NO/TK-lärare för årskurs 7-9.

Det är bra om du:
• har fungerande strategier för ledarskapet i klassrummet, så att du kan möta både elever i behov av stöd och elever i behov av extra utmaningar på ett adekvat sätt
• gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära
• tar till dig resultatet av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och omsätter det i din undervisning
• tar ansvar för din egen kompetensutveckling för att utvecklas i ditt arbete

Det är viktigt att du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt i hela ditt arbetssätt. Det är meriterande om du har minst tre års undervisningserfarenhet men även nyutbildad är välkommen att söka.

Som person motiveras du av nära samarbete och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter om sådana uppstår. Du har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett sätt så att alla elever får stöd respektive utmaningar. Att se digitala hjälpmedel som en naturlig del av "verktygslådan" är också viktigt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rekrytering kan komma att ske under ansökningsperioden. Tjänsten tillsätts under förutsättning att nödvändiga beslut fattas. Vi ber dig bifoga din lärarlegitimation i din ansökan.

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Övrigt


Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. Läs mer på www.pedagogstockholm.se
I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
• Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
• Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
• Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
• Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Dela detta jobb

Vasa Real söker MA/NO/TK-lärare till åk 9

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen