skoljobb.se

Vi söker engagerade lärare mot fritidshemmet/fritidspedagoger

Ansök nu

Vi söker engagerade lärare mot fritidshemmet/fritidspedagoger

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. 

Arbetsplatsbeskrivning

I Stockholms innerstad ligger Matteusskolan som är en anrik F-9-skola med grundsärskola. Vårt uppdrag är att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Vi tar sikte på framtiden genom att lägga grunden via läroplanernas uppdrag och ämnesspecifika förmågor. Vi tar hänsyn till och utvecklas mot Stockholm stads vision om ett Stockholm för alla samtidigt som vi siktar än längre och högre genom vår egen vision om ”Vingar som bär för framtiden”.

Matteusskolans vision ”Vingar som bär för framtiden” innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vi arbetar mot uppdraget genom att våga pröva och genom att systematiskt utvärdera och lära av andra. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och lägger mycket tid på nätverk, omvärldsbevakning och tid för gemensamt arbete. I varje möte med eleverna har vi höga förväntningar, skapar förtroendefulla relationer, stärker elevernas självkänsla och låter varje individ utvecklas för att få vara sig själva.

Vår slogan, ”Kunskap är makt” är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss symboliserar ”Kunskap är makt” individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ge dem makt över sitt eget liv.

Vi söker nu engagerade lärare mot fritidshemmet/fritidspedagoger till vårt lågstadium i grundskolan. På skolan har vi tre klasser per årskurs och varje årskurs bildar ett arbetslag där lärarna och fritidshemslärarna samverkar runt eleverna i den aktuella årskursen. När det gäller eftermiddagsaktiviteterna samarbetar fritidshemslärarna i ett årskursarbetslag med fritidshemslärarna i ett annat årskurslag (förskoleklass med årskurs 1 och årskurs 2 med årskurs 3). Varje vecka träffas också alla medarbetare på fritids i ett gemensamt möte som leds av skolans fritidshemsutvecklare.

Eftersom det finns ett nära samarbete mellan klasserna och medarbetarna på skolan söker vi dig som trivs med att samarbeta med andra. Positiv, lösningsinriktad, drivande och ett tydligt ledarskap är andra egenskaper som vi värdesätter. Som lärare mot fritidshemmet/fritidspedagog har man ett särskilt ansvar för att driva arbetet med att skapa en meningsfull fritidsverksamhet som lever upp till Läroplanens mål.

Vi ser gärna att du som söker är behöriga i alternativt har erfarenhet av att undervisa i bild, musik eller idrott och hälsa då det kan bli aktuellt med viss undervisning i dessa ämnen. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid

I arbetsuppgifterna som lärare mot fritidshemmet/fritidspedagog ingår att:

  • Planera, genomföra och utvärdera aktiviteter inom fritidsverksamheten.

  • Ge eleverna daglig motorisk träning både i styrda former och mer fritt.

  • Jobba med värdegrundsfrågor.

Vi söker dig som:

  • är utbildad lärare i fritidshem/fritidspedagog samt har erfarenhet av att jobba på fritids och inom förskoleklassverksamhet.

  • har en god kännedom kring skolans styrdokument.

  • visar goda ledaregenskaper och ha en god förmåga att kommunicera och att skapa positiva relationer med elever och föräldrar och därigenom skapa trygghet och ordning i klasserna.

  • har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.

  • brinner för pedagogisk utveckling tillsammans med dina kollegor samt är kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknade.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Dela detta jobb

Vi söker engagerade lärare mot fritidshemmet/fritidspedagoger

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen