skoljobb.se

Vikariat Blackebergs gymnasium Samhällskunskap, historia och ev psykologi läsåret 20/21

Regioner
Utgår

2020-06-03

Ansök nu

Vikariat Blackebergs gymnasium Samhällskunskap, historia och ev psykologi läsåret 20/21

 

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Skolan formas av ledorden trivsel och lärande samt idén om ett väl utvecklat samledarskap. Miljön präglas av högpresterande, engagerade och motiverande elever. Skolan har ett högt söktryck och vi har därför höga antagningspoäng. Blackebergs gymnasium rankas som ett av de bästa gymnasierna i Stockholm. Vi utvecklar ständigt vårt fina studieklimat, som präglas av ett respektfullt samarbete och stark gemenskap mellan personal och elever. Vår styrka är att vi lyckas kombinera hög kvalitet på
utbildningen med en trivsam miljö och många roliga elevaktiviteter. Blackebergs gymnasium har ca 1230 elever och 110 medarbetare.
Läs mer på https://blackebergsgymnasium.stockholm.se/


Arbetsbeskrivning

Du kommer att undervisa i historia, samhällskunskap och ev psykologi på ekonomiprogrammet Du kommer att vara en del av både ett arbetslag och ämneslag.
 
 
Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare, behörig för gymnasiet i historia, samhällskunskap och ev psykologi.
Du anpassar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och gör eleven delaktig i din planering.
Du arbetar med framåtsyftande återkoppling på ett systematiskt sätt.
Du använder digitala hjälpmedel som ett naturligt redskap för att utveckla elevernas lärande.
Du arbetar på ett reflekterande sätt och du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.
Du är trygg och stabil i din yrkesroll och kommunicerar på ett tydligt och lösningsfokuserat sätt.
Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Du bidrar till och förstår din roll i hela skolans utveckling.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig personal i staden.

Dela detta jobb

Vikariat Blackebergs gymnasium Samhällskunskap, historia och ev psykologi läsåret 20/21

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen