skoljobb.se

Vikariat i svenska och engelska till Södra Latin

Regioner
Utgår

2021-06-18

Ansök nu

Vikariat i svenska och engelska till Södra Latin

Arbetsplatsbeskrivning

Södra Latin är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö mitt på Södermalm. Skolan har utbildningar som håller hög nivå inom musik, dans, teater, bild och formgivning samt naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Respekten för varandra och rätten att vara sig själv värderar vi mycket högt på vår skola. Vi har ca 1100 elever och skolan leds av en rektor och tre biträdande rektorer.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en legitimerad gymnasielärare med goda ämneskunskaper för ett vikariat i svenska och engelska, med tillträde 27 september och fram till vårens terminsslut 16 juni 2022. Undervisningen kommer i huvudsak att vara på Estetiska programmet. I tjänsten ingår även mentorskap.

Kvalifikationer

Du är en skicklig, engagerad och erfaren lärare med ett tydligt och tryggt ledarskap, vilket skapar arbetsro och ett studiefrämjande arbetsklimat. Du har hög tilltro på elevens förmåga att lära sig och du planerar en varierad undervisning, differentierad efter elevgrupp. Du arbetar aktivt med framåtsyftande återkoppling till eleverna för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Du utvärderar, analyserar och reflekterar tillsammans med dina kollegor och elever över din undervisning för att fortsätta att utveckla den. Att ha en god dialog med eleverna ser du som en självklarhet.

Dela detta jobb

Vikariat i svenska och engelska till Södra Latin

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen