skoljobb.se

Vikariat lärare åk 1–3 Högalidsskolan

Ansök nu

Vikariat lärare åk 1–3 Högalidsskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Högalidsskolan är en kommunal skola med 900 elever på Västra Södermalm. Skolan har ett inarbetat kollegialt samarbete, där vi alla har som mål att våra elever trivs och känner glädje. Skolans läge ger eleverna goda förutsättningar att ta del av stadens olika aktiviteter såsom kulturella, idrottsliga eller annat som berikar lärandet. Här ges eleverna också likvärdig tillgång till IT och därmed möjlighet till kunskap som förbereder dem till det digitaliserade samhället. Samtidigt som kvalitativa och inspirerande läromedel samt laborativt material är basen. Fokus på läs- och skrivutveckling samt matematiskt tänkande är en stor del på lågstadiet. Vidare är vårt förebyggande- och främjande arbete kring elevernas välmående och hälsa en central del.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en legitimerad 1–3 lärare, som känner sig nyfiken och motiverad att ta över en klass i årskurs 1. Tjänsten är ett vikariat mellan vecka 43 (sista veckan i oktober) till skolavslutningen vecka 24 (andra veckan i juni).

Arbetslaget arbetar lösningsfokuserat och har en samsyn kring rutiner, strukturer och förhållningssätt, vilket skapar stabilitet och trygghet hos eleverna.

Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget planerar, genomför och utvärderar du din undervisning. Differentierad och varierad undervisning är en del av skoldagen för att kunna möta olika elevers behov. Du arbetar aktivt med ledning och stimulans och extra anpassningar när det behövs. Vi ser även att du använder dig av digitaliseringen som en möjlighet till lärande. 
 
Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig för åk 1-3. Du ska trivas med att arbeta kollegialt, där du både delar med dig och stöttar dina kollegor i undervisningen och det dagliga arbetet. Du är intresserad av att analysera och hela tiden utveckla din undervisning och vara öppen för att bedriva en varierad undervisning, där varje enskild elev möts utifrån sina behov. Du ska vara säker i dokumentation kring bedömning och extra anpassningar och tillsammans med specialpedagog och andra vara delaktig i framtagandet av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. 

Vi värdesätter samarbetsförmåga och att du relaterar till andra på ett lyhört sätt. Du arbetar självständigt och tar gärna till dig av andras kunskap samtidigt som du delar med dig av din egen kunskap och erfarenhet - du besitter en "delakultur"! Ditt ledarskap i klassrummet är tydligt och du bygger aktivt relationer med både elever och vårdnadshavare. Du tar initiativ och är villig att förändras, då nya förutsättningar uppkommer. 

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stadsskolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.

Läs mer på pedagogstockholm.se

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Dela detta jobb

Vikariat lärare åk 1–3 Högalidsskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen